Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wiedza o języku [2514-s1ROS1Z-WOJ] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wiedza o języku [2514-s1ROS1Z-WOJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 400
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Paśko-Koneczniak
Literatura:

jak w części A

Zakres tematów:

1. Przedmiot i dziedziny badań językoznawstwa, jego typy i interdyscyplinarność. Rodzaje klasyfikacji języków.

2. Język jako system znaków. Budowa znaku językowego.

3. Główne kierunki badań. Paradygmaty w językoznawstwie: młodogramatyzm, strukturalizm, generatywizm, kognitywizm.

4. Budowa aparatu artykulacyjnego i fali głosowej. Fonetyka akustyczna. Typy głosek. Fonetyka nadawcy i odbiorcy. Fonetyka segmentalna i suprasegmentalna. Cechy i jednostki prozodyczne, izochronizm.

5. Fonologia i jej podstawowe terminy. Zasady budowy systemu fonologicznego. Rodzaje transkrypcji: fonetyczna, fonologiczna, słowiańska, międzynarodowa.

6. Kolokwium: podstawowe informacje nt. językoznawstwa + fonetyka i fonologia. Podstawowe terminy z zakresu morfologii.

7. Fleksja i słowotwórstwo (rodzaje morfemów). Różne rozumienie wyrazów.

8. Składnia, drzewko zależności.

9. Struktura predykatowo-argumentowa. Kategorie semantyczne i gramatyczne i perspektywa funkcjonalna.

10. Leksykologia i leksykografia.

11. Socjolingwistyka i pragmatyka. Pojęcie idiolektu i socjolektu oraz ich zastosowanie w językoznawstwie. Typy socjolektów. Język jednostki i grupy

12. Język codzienny a wariant literacki. Warianty regionalne. Dialekty. Style i rejestry oraz ich funkcje społeczne. Zmiany w języku i ich przyczyny społeczne.

13. Ekolingwistyka. Kontakty językowe i dwujęzyczność.

14. Kolokwium końcowe.

15. Podsumowanie i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

jak w części A

Uwagi:

I rok, filologia rosyjska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)