Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS2Z-PNJR] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS2Z-PNJR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 400
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 405
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 405
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 304
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Paśko-Koneczniak, Kamila Sadowska-Krahl, Piotr Zemszał
Literatura:

Лексика:

Pado A., Беседа 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Kraków 2019

Pado A., Беседа 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń), Kraków 2019

Чернышов С., Чернышова А., Поехали!, ч. 2.1, Санкт-Петербург 2009.

Эсмантова Т., Русский язык: 5 элеметов (уровень B1), Санкт-Петербург 2011.

Эсмантова Т., Русский язык: 5 элеметов (уровень А2), Санкт-Петербург 2009.

Кумбашева Ю.А., Человек в современном мире, 2006.

Wrzesińska A., От А до Я, cz. 2, 2015

Wrzesińska A., От А до Я, cz. 3, 2015

Pado A., Успех-2, Warszawa 2003.

Pado A., Успех-3, Warszawa 2004.

Материалы из Интернета и других источников, адаптированные для работы на занятиях, аудио- и видеозаписи.

Zakres tematów:

Лексика + Орфография:

1. Наше жилище

2. Учебные заведения и образование

3. Библиотека

4. Праздники

5. Природа и погода

6. Правописание мягкого и твёрдого знаков

7. Правописание гласных и/ы после приставок

8. Правописание некоторых производных предлогов (в отличие, в течение, в заключение, в завершение, вследствие, в продолжение).

Metody dydaktyczne:

Leksyka: ćwiczeniowa (objaśnienie, pogadanka, wykład informacyjny), aktywizująca (gry dydaktyczne, metoda inscenizacji, burza mózgów, metoda przypadków sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu)

Metody i kryteria oceniania:

Multimedia

W ciągu semestru studenci piszą pracę kontrolną z ortografii, streszczenie, pracę zaliczeniową, ustnie zaliczają opanowanie zawartych w programie tematów. W trakcie wszystkich zajęć osoba uczestnicząca w zajęciach musi mieć włączoną kamerę. Poszczególne pisemne prace zaliczeniowe student pisze z włączonymi kamerą i głośnikami. Kamera musi być ustawioną w taki sposób, żeby wykładowca widział twarz studenta oraz przestrzeń pomiędzy studentem a jego komputerem. Przy ocenianiu stosuje się metodę oceniania kształtującego i oceniania kryterialnego.

Leksyka

Ocenie podlegają prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe.

Ocena jest wystawiana na ostatnich zajęciach w semestrze.

Nauczanie zdalne

W trakcie trwania zajęć, prac pisemnych, zaliczeń w formie zdalnej student musi pozostać w zasięgu włączonej kamery.

Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Uwagi:

II rok, filologia rosyjska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)