Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy automatyki [0800-POAUT] Semestr zimowy 2021/22
Laboratorium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy automatyki [0800-POAUT]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 14:00 - 16:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Gabriel Karasek
Strona domowa grupy: http://www.fizyka.umk.pl/~ttarczewski/pa.html
Literatura:

Rumatowski K.: Podstawy automatyki cz. 1 i cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Horla D.: Podstawy automatyki ćwiczenia rachunkowe cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Horla D.: Podstawy automatyki ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Rumatowski K.: Podstawy regulacji automatycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W.: Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Zalewski A., Cegieła R.: Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowania, Nakom Poznań

Brzózka J: Regulatory cyfrowe w automatyce, Wydawnictwo MIKOM

Opis ćwiczeń wraz z literaturą dostarczony przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne

Zakres tematów:

1. Podstawowe właściwości prostego i odwrotnego przekształcenia Laplace'a, zastosowanie przekształcenia Laplace'a do wyznaczania transformaty funkcji i rozwiązywania równań różniczkowych.

2. Podstawowe właściwości odwrotnego przekształcenia Laplace'a, wyznaczanie oryginału transformaty.

3. Wyznaczanie transmitancji operatorowej za pomocą przekształcenia Laplace'a.

4. Przekształcanie schematów blokowych.

5. Poznanie podstawowych możliwości środowiska symulacyjnego Matlab/ Simulink, wprowadzenie do Control System Toolbox.

6. Charakterystyki czasowe układów liniowych, parametry odpowiedzi skokowej.

7. Charakterystyki częstotliwościowe układów liniowych.

8. Stabilność układów liniowych.

9. Regulacja dwupołożeniowa.

10. Układ regulacji z regulatorem typu PID, wyznaczanie uchybu ustalonego, całkowe wskaźniki jakości.

11. Dobór nastaw regulatora typu PID metodą cyklu granicznego.

12. Dobór nastaw regulatora typu PID na podstawie odpowiedzi skokowej.

13. Regulacja kaskadowa, dobór nastaw regulatorów przy pomocy Simulink Design Optimization.

14. Dyskretyzacja układów ciągłych.

15. Układ regulacji z regulatorem dyskretnym.

Metody dydaktyczne:

komputerowo wspomagane obliczenia

symulacje komputerowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem.

Ocena końcowa składa się z:

- oceny uzyskanej z kolokwium obejmującego tematy 1 - 4,

- ocen cząstkowych uzyskanych z odpowiedzi po wykonaniu tematów 6 -15

- ocen otrzymanych z niezapowiedzianych sprawdzianów.

Uwagi:

Fizyka Techniczna s1 rok III, sem. 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)