Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 2403-PE-200-Rs1
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika resocjalizacyjna 2403-PE-200-Rs1
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala AB 1.08
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kowalczyk
Literatura:

Jasiński Zenon, Mudrecka Irena (red.), Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2004.

Pytka Lesław, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Szczęsny Wiesław, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wyd. „Żak”, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Urban Bronisław, Stanik M. Jan, Resocjalizacja, t. 1 i 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Bojarski T, Skrętowicz S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem., Lublin 2002, UMCS.

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja., Warszawa 1996, MEN.

Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”.

Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne warunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce., Gdańsk, UG.

Pytla L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne imetodyczne., Warszawa, 2000, APS.

Pospiszyl K. Resocjalizacja., Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, 1998, „Żak”.

Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej

2. Współczesne prądy w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna

3. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży – charakterystyki i przyczyny nieprzystosowania społecznego

4. Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji – 4 podejścia

5. Charakterystyka personelu więziennego –empatyczny czy asertywny przedstawiciel personelu resocjalizacyjnego

6. Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych

7. Mass media jako pośrednie środowisko wychowawcze

8. Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych

9. Wykolejenie jako układ postaw, integracja postaw

jednostek wykolejonych społecznie

10. Obraz ofiary przemocy w rzeczywistości szkolnej – mobbing, agresja, objawy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy

11. Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych

12. Przestępczość kobiet a przestępczość mężczyzn, podobieństwa i różnice – aktualne trendy w przeciwdziałaniu przestępczości

13. Diagnoza uzależnień – narkomania, nikotynizm, alkoholizm

14.Rola etyki w resocjalizacji – granice kontroli społecznej i autonomii, internalizacja norm społecznych

15.Kompetencje i umiejętności pedagoga resocjalizacyjnego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, wykład, opis, metody aktywizujące, gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupach, analiza problemów, metoda sytuacyjna, filmy, prezentacje multimedialne prezi, metoda projektów, praca z książką

Uwagi:

IIrok pedagogika ogólna, st. stacj. I stopnia- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.