Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria poznania [2401-K-S1-2-TP] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria poznania [2401-K-S1-2-TP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 10:45 - 12:15
sala A.105
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Psychologii (dawny APL) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Żegleń
Literatura:

Literatura jest też podawana na bieżąco w projekcjach używanych na wykładzie i umieszczanych na platformie MTeams.

Od studentów przygotowujących projekcje na ćwiczenia oczekuje się również samodzielnego poszukiwania fachowej literatury (chociaż można tu zawsze liczyć na pomoc wykładowcy i wcześniej skonsultować z wykładowcą)

Hetmański M., Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą, w: Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Kraków, Universitas.

Żegleń, U. Epistemologia a kognitywistyka, w: Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Kraków, WAM 2013, s. 457-493.

Fodor, J., Utrwalanie przekonań i nabywanie pojęć, w: Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, t. I, wyb. K. Rosner, Warszawa, IFiS PAN 1995.

Chlewiński Z., Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa, PWN 2000 (fragmenty).

Kuenne W., Prawda, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schaeedelbach, (tłum. K. Krzemieniowa), Warszawa, Wiedza Powszechna1995 (fragmnty).

Szubka, T., Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne, rozdz. I.: Płaszczyzny sporu o realizm, KUL, Lublin. 2001.

Chisholm R. M., Uzasadnienie epistemiczne, [w:] Teoria poznania, (tłum.) R. Ziemińska, Wydawnictwo Daimonion, Lublin 1994.

Chisholm R. M., Wyzwanie sceptyka, w: Teoria poznania, (tłum. R. Ziemińska), Lublin, Wydawnictwo Daimonion, 1994.

Ziemińska R., Eksternalizm we współczesnej epistemologii, rozdz. I.: Co to jest eksternalizm epistemiczny? ,Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2002. (fragmenty)

Gettier, E. L., Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?

Putnam, H., Mózgi w naczyniu, [w:] H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, (tłum.) A. Grobler, PWN, Warszawa 1998.

Quine, W.v. O., Epistemologia znaturalizowana, w: Granice wiedzy i inne eseje, (tłum. B. Stanosz), Warszawa, PIW 1986.

.

Zakres tematów:

Omówienie modelu ćwiczeń, poznanie zainteresowań studentów,.

Epistemologia współcześnie: jej zadania, problemy.- dyskusja nad tekstem Marka Hetmańskiego, Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą.

Zagadnienie pojęć. Rozwój pojęć - projekcje studenckie.

Rozwój zdolności poznawczych - projekcje studenckie .

Dopuszczone są także inne formy działań zespołowych studentów kierowanych przez wybranego lidera.

Kontrowersje wokół zagadnienia prawdy.

Kontrowersje w kwestiach uzasadniania przekonań. Debata z zastosowaniem prezentowanej na wykładzie strategii.

Wybrane problemy do rozważenia w aspekcie filozoficznym i kognitywistycznym. Projekcje studenckie Wykorzystanie również tematów zaproponowanych przez studentów. (sprecyzowanie tematów na zajęciach)

Percepcja dzieła sztuki.

Percepcją drugich umysłów.

Rola sztucznej inteligencji .

Mózgi w naczyniu.

Człowiek w rzeczywistości wirtualnej.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa (ze wstępnym sprawdzeniem opanowania materiału wykładowego),

problemowa w prowadzeniu dyskusji,

analiza tekstów i prezentacje przygotowanych projekcji studenckich połączone z dyskusją

Metody i kryteria oceniania:

Własne prezentacje 50%

Udział w dyskusji 20%

kolokwium w ciągu semestru 30%

100%=całość oceny,

Ocena końcowa: średnia z całości oceny.

np. średnia ocena za udział w dyskusji - 4

średnia ocena z prezentacji - 4

średnia ocena z kolokwiów - 3,5

średnia, 3,8 - ocena 3+

Prezentacje, tak jak kolokwia są na ocenę i na ocenę końcową pracujemy od pierwszych ćwiczeń. Nie ma kolokwium końcowego z całości materiału, a jedynie w ciągu semestru. Nieobecność na zajęciach wymaga również uzupełnienia materiału ćwiczeniowego, co można zrobić na konsultacjach lub zaleconą przez wykładowcę pracą pisemną .

Każdy student traktowany jest indywidualnie i oceniany jest obiektywnie na podstawie wyników pracy w ciągu semestru. Nie muszę dodawać, że zakładam rzetelność w pracy studenta.

Uwagi:

kognitywistyka II rok s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)