Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria poznania [2401-K-S1-2-TP] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria poznania [2401-K-S1-2-TP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 12:30 - 14:00
sala S.120
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Psychologii (dawny APL) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Żegleń
Literatura:

Dodatkowa literatura jest też podawana na bieżąco w projekcjach z wykładu (umieszczane na platformie Teams).

Nie uwzględnia się tutaj literatury wykorzystanej w projekcjach studenckich.

Poniżej podana literatura zalecana do dyskutowanych na ćwiczeniach tematów.

Hetmański M., Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą, w: Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Kraków, Universitas 2007.

Żegleń, U., Epistemologia a kognitywistyka, [w:] Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Kraków, WAM 2013, s. 457-493.

Chlewiński Z., Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa, PWN 1999 (fragmenty)

Fodor J., Utrwalanie przekonań i nabywanie pojęć, w: Noama Chmsky'ego próba rewolucji naukowej, Wyb. K. Rosner, t. I, Rozdz. 5. O niemożliwości nabywania silniejszych struktur, Warszawa, IFiS PAN 1995..

Kuenne W., Prawda, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schaeedelbach, (tłum. K. Krzemieniowa), Warszawa, Wiedza Powszechna1995 (fragmenty).

Szubka, T., Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne, rozdz. I.: Płaszczyzny sporu o realizm, Lublin, KUL. 2001.

Chisholm R. M., Uzasadnienie epistemiczne, w: Teoria poznania, (tłum. R. Ziemińska), Lublin, Wydawnictwo Daimonion 1994.

Chisholm R. M., Wyzwanie sceptyka, w: Teoria poznania, (tłum. R. Ziemińska), Lublin, Wydawnictwo Daimonion, 994.

Ziemińska R., Eksternalizm we współczesnej epistemologii, rozdz. I.: Co to jest eksternalizm epistemiczny?, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2002.

Gettier, E. L., Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?

Quine, W. V. O., Epistemologia znaturalizowana, w: Granice wiedzy i inne eseje, (tłum. B. Stanosz), Warszawa, PIW 1986.

.

Zakres tematów:

Omówienie modelu ćwiczeń , poznanie zainteresowań studentów,.

Epistemologia współcześnie: jej zadania, problemy.- dyskusja nad tekstem Marka Hetmańskiego, Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą.

Zagadnienie pojęć. Rozwój pojęć - projekcje studenckie.

Rozwój zdolności poznawczych - projekcje studenckie .

Dopuszczone są także inne formy działań zespołowych studentów kierowanych przez wybranego lidera. Taka forma szczególnie dla tematów odwołujących się do procesów sensomotorycznych (oferuje się możliwość wyjścia poza salę wykładową do zademonstrowania przez grupę określonego typu zachowania, które w sali poddane będzie omówieniu i dyskusji).

Kontrowersje wokół zagadnienia prawdy. Debata oxfordzka

(Studenci podzieleni na dwie grupy, z których każda winna przygotować argumenty w obronie reprezentowanego stanowiska, jedna realizmu, druga antyrealizmu w kwestii prawdy oraz wysuwać kwestie problemowe próbując racjonalnie podważać stanowisko przeciwnej grupy).

Kontrowersje w kwestiach uzasadniania przekonań. Debata z zastosowaniem prezentowanej na wykładzie strategii.

Wybrane problemy do rozważenia w aspekcie filozoficznym i kognitywistycznym. Projekcje studenckie (przygotowywane w małych zespołach) do wspólnej dyskusji. Wykorzystanie również tematów zaproponowanych przez studentów. (sprecyzowanie tematów na zajęciach)

Percepcja dzieła sztuki.

Percepcją drugich umysłów.

Rola sztucznej inteligencji .

Mózgi w naczyniu.

Człowiek w rzeczywistości wirtualnej.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa,

problemowa,

samodzielne i grupowe prezentacje połączone z dyskusją

debaty, w tym zorganizowana debata oxfordzka

Metody i kryteria oceniania:

Własne prezentacje 50%

Udział w dyskusji 20%

kolokwium w ciągu semestru 30%

Prezentacje, tak jak kolokwia są na ocenę i na ocenę końcową pracujemy od pierwszych ćwiczeń. Nie ma kolokwium końcowego z całości materiału, a jedynie w ciągu semestru. Nieobecność na zajęciach wymaga również uzupełnienia materiału ćwiczeniowego, co można zrobić na konsultacjach lub zaleconą przez wykładowcę pracą pisemną .

Każdy student traktowany jest indywidualnie i oceniany jest obiektywnie na podstawie wyników pracy w ciągu semestru. Nie muszę dodawać, że zakładam rzetelność w pracy studenta.

Uwagi:

kognitywistyka II rok s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)