Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie innowacyjnością [1100-12-K13-0-ZaIn] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie innowacyjnością [1100-12-K13-0-ZaIn]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:40 - 11:10
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kuś
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Zastempowski, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016.

A. Kuś, Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Kuś, Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

L. Białoń (red. nauk.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.

R. Żuber (red. nauk.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

M. Karlik, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające

Innowacje w przedsiębiorstwie

Organizacja procesu zarządzania innowacjami

Uwarunkowania działalności innowacyjnej współczesnych organizacji

Źródła informacji i bariery działalności innowacyjnej

Strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Wielowymiarowy system wspierania innowacji

Finansowanie działalności innowacyjnej

Start-upy jako skuteczny przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, case study, arkusze zadaniowe

Metody i kryteria oceniania:

Elementy składowe oceny końcowej: suma pkt z arkuszy zadaniowych + aktywność + obecność

Max. liczba punktów do uzyskania z arkuszy zadaniowych : 70 pkt

Próg zaliczeniowy: 60% (42 pkt)

Rozkład ocen:

bdb: 64-70

db+: 57-63

db: 51-56

dst+: 46-50

dst: 42-45

dop: 0-41

Każda dodatkowa aktywność (przedstawienie zadania domowego, istotny głos w dyskusji) daje szansę na „+” z aktywności

(przelicznik ++ = 0,5 pkt do punktacji generalnej).

Osoby uczestniczące w 100% ćwiczeń (+ 1 pkt do punktacji generalnej).

Uwagi:

komunikacja i psychologia w biznesie, 3 rok 1 stopnia, PR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)