Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego [2506-s1POL2L-GOJP-K] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego [2506-s1POL2L-GOJP-K]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 112
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Wiśniewski
Literatura:

Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń. Seria druga. Opracowania, skrypt UW, pod red. D. Kopcińskiej, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 1996, rozdz. Składnia, s. 164-216, oraz Aneksy, s. 227-253 i 295-324.

Z. Klemensiewicz, 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa (lub wyd. następne).

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4. zmienione, Warszawa 1998.

Zakres tematów:

1. Wypowiedzenia zdaniowe i niezdaniowe.

2. Strukturyzacja wypowiedzenia –metoda zależnościowa.

3. Strukturyzacja wypowiedzenia –metoda składników bezpośrednich.

4. Wprowadzenie do opisu związków akomodacyjnych

5. Związki akomodacyjne form czasownikowych.

6. Związki akomodacyjne form rzeczownikowych i przymiotnikowych.

7. Związki akomodacyjne liczebnika.

8. Szczególne przypadki związków akomodacyjnych oraz utrwalenie wiadomości.

9. Wprowadzenie do opisu związków konotacyjnych.

10. Związki konotacyjne form czasownikowych.

11. Schemat zdaniowy.

12. Proste grupy syntaktyczne.

13. Analiza zdania złożonego metodą tradycyjną (szkolną).

14. Składnia a interpunkcja.

15. Ćwiczenia powtórkowe przed egzaminem.

Metody dydaktyczne:
Metody i kryteria oceniania:

1) Uczestnicy zajęć są zobowiązani do systematycznego zapoznawania się z odpowiednimi fragmentami literatury przedmiotu oraz do uczestniczenia w zajęciach zdalnych. Konieczna jest obecność na 12 z 15 spotkań odbywających się na platformie Microsoft Teams.

2) Efekty kształcenia będą weryfikowane na podstawie zadań wykonywanych przez studentów na zajęciach oraz w formie dwóch prac domowych. Pierwsza dotyczyć będzie strukturyzacji zdań; druga związków akomodacyjnych w polskich zdaniach.

3) Uczestnicy zajęć muszą także zaliczyć sprawdzian końcowy.

O ocenie uzyskanej przez studenta na zaliczenie gramatyki opisowej po letnim semestrze w roku akademickim 2020/2021 decydować będzie średnia ważona obliczona na podstawie trzech następujących składników:

a) oceny zadania przesłanego na wspomnianej wyżej platformie Microsoft Teams, a dotyczącego znajomości metod strukturyzacji zdań - ranga = 20%, czyli 0,2 ostatecznej noty;

b)oceny zadania przesłanego na platformie Microsoft Teams, a dotyczącego interpretacji związków akomodacyjnych w polskich zdaniach - ranga = 20%, czyli 0,2 ostatecznej noty;

c) oceny sprawdzianu końcowego także przesłanego w formie zadania na platformie Microsoft Teams, a obejmującego całość zagadnień omawianych na zajęciach - ranga = 60%, czyli 0,6 ostatecznej noty.

Ostateczna średnia ważona "X" decydująca o ocenie na zaliczenie gramatyki opisowej obliczana będzie wg wzoru:

X = 0,2 a + 0,2 b + 0,6 c

Stosowana będzie następująca skala ocen:

X = 5,0 - 4,7 = bardzo dobry;

4,69 - 4,5 = dobry plus;

4,49 - 4,0 = dobry;

3,99 - 3,5 = dostateczny plus;

3,49 - 3,0 = dostateczny

Średnia poniżej 3,0 = niedostateczny

Uwagi:

II rok, filologia polska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)