Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kreowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa [1100-12-Z22-NZP-KWWP] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kreowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa [1100-12-Z22-NZP-KWWP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 14:40 - 16:10
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kuś
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bacior, Kreowanie wartości firmy jako cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa 2015.

P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2012. (dostęp on-line)

A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008. (dostęp on-line)

Literatura uzupełniająca:

A. Kisil, Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2013.

A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja. Funkcjonowanie. Wyzwania, PWN, Warszawa 2011. (dostęp on-line)

Zakres tematów:

Wartość przedsiębiorstwa - podstawowa terminologia

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (koncepcja VBM)

Źródła wartości przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego oddziaływanie na wartość firmy

Misja, cele, strategia jako podstawowe składowe wartości firmy

Zrównoważony rozwój organizacji - czy ma realny wpływ na wartość firmy?

Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami - oczekiwania vs rzeczywistość

Pracownicy jako niedocenione źródło wartości przedsiębiorstwa

Innowacje i ich znaczenie w rozwoju wartości współczesnych przedsiębiorstw

Investor relations i corporate governance - wartość dla akcjonariuszy

Czy marka buduje wartość przedsiębiorstwa?

Alianse strategiczne i inne formy współpracy - czy kreują wartość dodaną?

Proces wyceny przedsiębiorstwa

Metody wyceny wartości firmy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja problemowa

Analiza studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny:

- test jednokrotnego wyboru ok. 10 pytań +

- 5 krótkich pytań otwartych-poglądowych)

Próg zaliczeniowy egzaminu: 60%

Rozkład ocen:

Bdb 19-20

Db+ 17-18

Db 15-16

Dst+ 14

Dst 12-13

Dop 0-11

Możliwość uzyskania dodatkowych punktów za aktywność w trakcie wątków dyskusyjnych.

Uwagi:

Zarządzanie, 2 rok II stopnia, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)