Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina dla filologów 2512-s1GER1Z-LAC
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Łacina dla filologów 2512-s1GER1Z-LAC
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala C 3.51
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-12-06 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2021-12-13 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2021-12-20 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2022-01-03 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
2022-01-10 09:45 : 11:15 sala C 3.51
Collegium Humanisticum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Głodowska
Literatura:

Ł. Macherowa, T. Simla, Język łaciński dla neofilologów, Łódź 2004

J. Ryba, A. Klęczar, Cognoscite, Kraków 2020

Słowniki:

K. Kumaniecki , Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999 lub

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2005

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 2007

Ćwiczenia oraz teksty zostaną udostępnione przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

• formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I–III,

• formy fleksyjne przymiotników deklinacji I–III (w stopniu równym),

• formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych i dzierżawczych,

• formy strony czynnej czasowników regularnych koniugacji I–IV w trybie orzekającym w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi), w czasie przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi) formy strony czynnej w trybie orzekającym w czasie przeszłym dokonanym (indicativus perfecti) oraz formy strony czynnej w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym (imperativus praesentis activi),

• formy bezokolicznika łacińskiego infinitivus praesentis activi, infinitivus perfecti activi

• podstawowe przyimki (wraz ze zrozumieniem sensu przypadka, z którym się łączą)

• Składnie: Accusativus cum infinitivo, Dativus possesivus.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa i wykład konwencjonalny

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie na koniec semestru brane są pod uwagę: aktywny i systematyczny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, a 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu) i oceny z poszczególnych sprawdzianów cząstkowych (K_W01; K_W02; K_U01; K_K01). Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie końcowego sprawdzianu sprawdzającego rozumienia i tłumaczenia tekstu łacińskiego na język polski z wykorzystaniem słownika i dostępnych pomocy gramatycznych (K_W01; K_W02; K_U01; K_K01).

Przy ocenie sprawdzianów pisemnych stosowana jest następująca skala procentowa: 60% - dostateczny, 70% - dostateczny plus, 80% - dobry, 85% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Jeśli zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne, zaliczenie odbywa się na tych samych zasadach.

Uwagi:

I rok, filologia germańska s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.