Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie [2516-s1JAP3Z-SEML] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [2516-s1JAP3Z-SEML]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 12:30 - 14:00
(sala nieznana)
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala C 3.45
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 14:15 - 15:45
sala C 3.45
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcelina De Zoete-Leśniczak
Literatura:

Wskazana przez wykładowcę - literatura przedmiotu jest dobierana indywidualnie dla każdego studenta w zależności od tematu pracy licencjackiej

Zakres tematów:

Poniżej znajduje się lista zagadnień - propozycji tematów dla prac licencjackich dr Marceliny de Zoete-Leśniczak:

Ogólnie: literatura japońska po 1868 roku oraz literatura japońska po II wojnie światowej.

Ponieważ jestem literaturoznawcą (literatura od Meiji - 1868 wzwyż do współczesności), moim głównym obszarem badawczym jest ogólnie pojęta japońska literatura dedykowana dzieciom i młodzieży (literatura dziecięca), ale także w centrum moich badań są zagadnienia z literatury tej najnowszej.

Literatura japońska (jak każda inna literatura tego globu) naturalnie odzwierciedla problemy i ważne kwestie społeczne, o których trzeba mówić, a już w ogóle pisać:

Problemy społeczne - jak np. przemoc w rodzinie

dyskryminacja i sytuacja mniejszości w tym przecież osób LGBT+

problem społeczeństwa starzejącego się, to wszystko zasługuje na uwagę i opracowanie.

Mile widziane będa także pomysły z zakresu literatury powojennej lub literatury dla dzieci, która w Japonii narodziła się wraz z nastaniem Meiji i zakrojonych na szeroką skalę reform społeczno-kulturalno-ekonomicznych.

Na koniec dodam, że przez ostatnie 3-4 lata obserwuje się niezwykłe ożywienie na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie literatury japońskiej.

Powstaje dużo tłumaczeń współczesnej prozy japońskiej, a nawet także tej tworzonej w najnowszej erze Reiwa.

Metody dydaktyczne:

doprowadzenie do powstania pracy licencjackiej z zakresu

historii literatury japońskiej współczesnej

lStudenci zapoznają się z techniką pisania pracy naukowej (w szczególności - opanowują umiejętność kompletowania bibliografii i technikę redakcji pracy licencjackiej w języku polskim i/lub obcym).

Cele i zadania:

zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia polegającego na wyjaśnieniu, czym jest praca licencjacka, jakie są jej cechy charakterystyczne.

Ponadto wykładowca przedstawi i wyjaśni szczegółowo, na czym polega praca licencjacka, jaka powinna być jej struktura, układ, kompozycja.

Dodatkowo, studenci w oparciu o przykładowe prace licencjackie zapoznani zostaną z technikami redagowania prac licencjackich.

Przedstawione zostaną przykładowe teksty źródłowe (które w pracy licencjackiej wykorzystywane są jako bibliografia). Na podstawie tekstów wykładowca wykaże, jak należy szukać informacji i skutecznie ich używać w pracy licencjackiej.

Studenci zostaną zapoznani z harmonogramem pracy na seminarium w ujęciu całościowym - a więc w odniesieniu do dwóch semestrów trwania seminarium. Prace będą rozłożone w czasie w następujący sposób:

październik wprowadzenie, lektura tekstów - fragmentów prac licencjackich, materiałów źródłowych, metody wyszukiwania materiałów źródłowych, wizyta w bibliotece Wydziału Humanistycznego

listopad - prezentacje studentów dotyczące wybranych przez nich tematów, wstępne kompletowanie bibliografii

grudzień kompletowanie bibliografii i określenie tematu, celów pracy, a także metodologii wykorzystanej w procesie przedstawienia i opisania tematu

styczeń 2022 praca nad 1 rozdziałem pracy

luty 2022 praca nad 2 rozdziałem pracy

marzec praca nad 3 rozdziałem pracy

kwiecień praca nad zakończeniem pracy

maj nanoszenie poprawek, bibliografia, korekta pracy

czerwiec 2022: końcówka czerwca/ początek lipca 2022 OBRONY

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie odnosić się do fizycznie powstających części pracy, odpowiednio w czasie, zaangażowania i sumiennego pisania i redagowania tej pracy.

ZALICZENIE: zaliczenie semestru zimowego na podstawie:

przedłożenie wstępu, bibliografii i 1-go rozdziału pracy do oceny do końca semestru zimowego

***Wykładowca zaznacza, że w miesiącach lipcu i sierpniu i częsciowo we wrześniu 2022 będzie przebywać na ustawowym urlopie wypoczynkowym, którego daty zostaną studentom podane do wiadomości z wyprzedzeniem.

Uwagi:

M. De Zoete-Leśniczak - III rok, japonistyka s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)