Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski II [3600-2ZEN-OGOLN-060Z] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 2031

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II [3600-2ZEN-OGOLN-060Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2031 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 55
Wydział Teologiczny jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala s. 15
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Anna Olkiewicz-Mantilla
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=782
Literatura:

Podręczniki wiodące:

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig - English File Intermediate Plus, Fourth Edition, OUP 2020

Pierson Ch., Dickerson L., Scott F., Exploring Theological English, Piquant Editions, 2010

Materiały uzupełniające:

Czekierda Krzysztof Dictionary of Religious Terms and Phrases, Wydawnictwo M, Kraków, 2004.

The Catechism of the Catholic Church

The Bible

A Simple Prayer Book

Aspects of Britain: Religion

Strony internetowe:

http://www.newadvent.org/cathen/ ,

http://www.vatican.va/phome_en.htm

Zakres tematów:

Religious vocabulary, Christian symbols based on Dictionary of

Religious Terms and Phrases

2. Sacral architecture – opis kościoła

3. Introducing Theology

4. My faith in everyday life – przegląd anglojęzycznej prasy katolickiej

5. The Roman Catholic Church in Britain

6. Other Christian and non-Christian Churches and Groups

7. Selected Prayers and Hymns

8. The Lives of Saints (selected biographies of saints)

9. Ten Commandments

10. Papal Documents: John Paul II, Benedict XVI, Francis

Zakres zagadnień gramatycznych:

• Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach teraźniejszych, przeszłych i przyszłych.

• Wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości, Future Simple.

• Zdania czasowe i 3 tryby warunkowe – wersja bazowa.

• Stopniowanie regularne i nieregularne przymiotnika, stopień wyższy i najwyższy, stopień równy w porównaniach as … as, stopień równy przymiotnika z too, enough.

• Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne i wzajemne.

• Narrative tenses - Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

• Used to

• Mowa zależna: zdania twierdzące, pytające, rozkazujące.

• Strona bierna oraz causative „have”.

• Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po czasownikach: agree, arrange, choose, decide, expect, learn, manage, promise, want, would like, avoid, deny, enjoy, suggest, invite, teach, let, make.

• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, rzeczowniki złożone, liczba mnoga regularna i nieregularna (money, police, information, advice, news).

• Czasowniki modalne w teraźniejszości i czasowniki modalne w przeszłości.

Metody dydaktyczne:

Połączenie metody podającej (słowne, asymilacji wiedzy) i metody poszukującej (samodzielnego uczenia się):

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna i metoda projektu

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat w semestrze zimowym i letnim kończy się zaliczeniem z oceną. Kontynuacja lektoratu na III roku studiów.

Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratu omówione są w dokumencie "Zasady uczestnictwa w lektoracie" dostępnym na stronie kursu na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich testów cząstkowych na min. 60%, odpowiedzi ustnej, a także zaliczenie wszystkich prac pisemnych. Student ma również obowiązek wykonania 2 testów zdalnych w semestrze dostępnych na platformie Moodle oraz ćwiczeń zdalnych wyznaczonych przez prowadzącego.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim przedłożonym drogą mailową lub podczas konsultacji.

Z powodu pandemii warunki zaliczenia i formy egzaminu mogą ulec zmianie na podstawie decyzji władz uczelni oraz kierownictwa SPNJO.

Uwagi:

4100-R2-Z-EN-B2-060-TEOLG-Z-2031

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)