Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski specjalistyczny II 4100-2ZEN-SPCJL-060Z
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 2733

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski specjalistyczny II 4100-2ZEN-SPCJL-060Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 2733 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala s. 14
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala s. 19
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-24 11:30 : 13:00 sala s. 14
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
2022-01-26 08:00 : 09:30 sala s. 19
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Monika Słupkowska
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/index.php?categoryid=39
Literatura:

Cambridge English for the Media (Cambridgfe UP)

In Company Intermediate (Macmillan)

English for Presentations (Oxford UP)

English for Business and Politics

Zakres tematów:

1. NEWSPAPERS

Writing headlines

Analysing newspaper articles

Practising interview skills

Planning and writing a newspaper article

Creating cohesion in texts

Using open and closed question forms

Understanding bias in texts

Writing introductions and conclusions

2. RADIO

Understanding the language of radio presenters

Understanding the production process

Planning a news list

Giving post-production feedback

Introducing radio programmes

The language of radio production

Radio commissioning brief

3. PPRESENTATION TECHNIQUES

How to become a good presenter

6 characteristics of a succesful presentation

How to start - writing an introducion

Using visuals

Language of presentations

4. HISTORY OF THE MEDIA

5. COMMUNICATION AT WORK

Small talk

Making contacts and keeping the conversation going

Metody dydaktyczne:

Task-based learning (metoda komunikacyjna)

Nacisk kładziony jest na umiejętność komunikacji w rożnych sytuacjach życia codziennego. W zwiażku z tym na zajeciach wykorzystywane są zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych, w których trzeba się posługiwać językiem obcym w celu znalezienia określonego rozwiązania.

- role - play - odgrywanie scenek

- obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych

- teksty w oryginale

- konwersacyjne tematyczne

Metody i kryteria oceniania:

1. Lektorat przeznaczony jest dla studentów posiadających dostęp do Internetu i zarejestrowanych na platformie Moodle i w systemie USOS.

2. Lektorat obejmuje 120 godzin zajęć w ciągu roku. W semestrze planowanych jest 26 sesji stacjonarnych, 2 sesje zdalne i 2 testy samooceniąjące. Maksymalna ilość sesji zdalnych w semestrze to 4.

3. Przez cały semestr/rok można uzyskać punkty za aktywności językowe. Na punktację składają się testy, odpowiedzi ustne, prace pisemne, aktywność na zajęciach, zadania domowe oraz uczestnictwo w sesjach zdalnych i rozwiązywanie załączonych zadań. Zdobyć można 100 punktów za aktywności określone w pkt. 4 oraz dodatkowe punkty określone w pkt. 9-11.

4. Planowe przyznawanie punktów:

Test (1) 15pkt

Test (2) 20 pkt

Test (3) 20 pkt

Praca pisemna 10 pkt

Job Interview/Prezentacja 20 pkt

Zajęcia zdalne 15 pkt

5. Skala ocen na koniec semestru

100% – 93% bardzo dobry

92% – 85% dobry +

84% – 77% dobry

76% – 68% dostateczny +

67% – 60% dostateczny

6. Z przyczyn losowych można w semestrze opuścić 2 spotkania, których nie trzeba usprawiedliwiać. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub odrobione na innych zajęciach (patrz p-t 9)

7. Osoby, które nie skorzystają z możliwości nieusprawiedliwionej nieobecności otrzymają 3 dodatkowe punkty.

8. W przypadku nieobecności na zapowiedzianym teście należy napisać test w ciągu 1 tygodnia po powrocie na zajęcia jeżeli nieobecność usprawiedliwiona jest zwolnieniem lekarskim.

W przypadku nieobecności na niezapowiedzianym teście należy napisać test w ciągu 1 tygodnia po powrocie na zajęcia. Nie jest konieczne zwolnienie lekarskie.

Późniejsze terminy nie będą wyznaczane. Wiąże się to z utratą wszystkich punktów za dany test.

9. Można przyjść dodatkowo na zajęcia po wcześniejszym ustaleniu z lektorem terminu, przygotowaniu materiałów oraz odrobieniu zadania domowego grupy, w której zajęciach będzie się uczestniczyć. Istnieje tez możliwość wykonania dodatkowych zadań specjalnych również po ustaleniu z lektorem ich zakresu. Każde dodatkowe zajęcia/zadanie to +3 punkty.

10. Aktywność na zajęciach w czasie konwersacji to +1/ +2 punkty, zadania domowe w formie wypowiedzi i prezentacji +2/+3 punkty przyznawane uznaniowo i arbitralnie.

11. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego to 2 punkt odjęty od ogólnej puli.

12. Studenci z IOS mogą opuścić 40% zajęć łącznie z zajęciami usprawiedliwionymi. Korzystając z tej możliwości nie mogą odrabiać zajęć w celu zdobycia dodatkowych punktów. Pozostały materiał odrabiany jest na dyżurach (po uprzednim uzgodnieniu daty i zakresu materiału z lektorem).

13. Materiały elektroniczne wykorzystywane podczas sesji zdalnej dostępne będą na platformie Moodle do następnych zajęć stacjonarnych.

14. Materiały elektroniczne zamieszczone na platformie Moodle przeznaczone są do użytku prywatnego i chronione są prawami autorskimi. Wszelkie rozpowszechnianie ww. materiałów, w celach komercyjnych i niekomercyjnych, jest zabronione.

15. W przypadku kontaktu e-mailowego z prowadzącym ustala się następujące zasady

a. W tytule maila muszą znaleźć się następujące dane: IMIĘ NAZWISKO; KIERUNEK; NUMER GRUPY; TYTUŁ SPRAWY. (np.: Jan Kowalski; Politologia 59; odrobienie zajęć.) Na maile zatytułowane inaczej nie należy spodziewać się odpowiedzi.

b. W treści maila należy zawrzeć całą dotychczasową korespondencję w danej sprawie

c. Niezależnie od p-tu a. na końcu treści maila musi znajdować się podpis nadawcy

16. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem na stronie kursu https://moodle.umk.pl/spnjo

Uwagi:

4100-R2-Z-EN-B2-060-DIKS-Z-2733

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.