Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki specjalistyczny II 4100-2ZDE-SPCJL-060Z
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 221

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język niemiecki specjalistyczny II 4100-2ZDE-SPCJL-060Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 221 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 13:30 - 15:00
sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 14:00 - 15:30
sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-25 13:30 : 15:00 sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
2022-01-27 14:00 : 15:30 sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Julita Markowska
Literatura:

Na pierwszych zajęciach wykładowca podaje, jaki podręcznik obowiązuje.

1. Podręczniki

Übungen in deutscher Rechtssprache, De Iure Berlin 2017

Tuora-Schwierskott, E.: Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach, Wydawnictwo C. H. Beck 2013

Grabowska M., Grundwortschatz Recht, Niemiecki dla prawników, Poltext 2016

Pawęska, M.: Lexikon der juristischen Fachbegriffe, Wydawnictwo C. H. Beck 2008

Ganczar M., Rogowska B., Prawo. Język niemiecki, Hueber 2009

Gerhardt C. Menschen im Beruf, Bewerbungstraining, Hueber 2017

Hering A. Menschen im Beruf, Telefontraining, Hueber 2016

Buchwald-Wargenau I., Menschen Berufstrainer, Hueber 2017

Bosch G., Dahmen K., Schritte International im Beruf, Hueber 2010

Kurzawińska B., Pelka R., Vorstellung, Lebenslauf und Bewerbung, Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice 2014

Müller A., Schlüter S. Im Beruf B1+, Kursbuch, Arbeitsbuch Hueber 2014

Heuer W., Schritte Inernational im Beruf, akltuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Hueber 2016

2. Literatura uzupełniająca:

Brill Lilli M., Techmer M., Großes Übungsbuch, Wortschatz, A2-C1, Hueber 2014

Dreyer, Schmitt, Praktyczna gramatyka języka niemieckiego. Nowe opracowanie, Wydawnictwo REA Warszawa 1998

Hering, M. Matussek, M. Perlmann-Balme „em Übungsgrammatik DaF”, Max Hueber Verlag 2008

3. Słowniki zalecane i używane na kursie:

Kilian A., Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Wydawnictwo C. H. Beck 2002

Kozieja-Dachterska A.: Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, Wydawnictwo C. H. Beck 2006

http://www.slownik-polsko-niemiecki.eu/ - internetowy słownik polsko-niemiecki oraz niemiecko-polski z rozszerzonym słownictwem prawniczym, handlowym, ekonomicznym dla prawników i przedsiębiorstw.

Deutsch als Fremdsprache, słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki dla uczących się j. niemieckiego, Hueber 2008

Duży słownik niemiecko-polski, Pons, LektorKlett 2006

Duży słownik polsko - niemiecki, Pons, LektorKlett 2006

Pons Klett Basiswörterbuch, LektorKlett 2003

4. Filmy o tematyce realioznawczej.

5. Materiały niemieckojęzyczne z serwisu internetowego You Tube.

6. W czasie kursu wykorzystywane są materiały autorskie wykładowców.

7. Zalecane strony WWW z materiałami językowymi:

www.hueber.de

www.goethe.warschau.de

www.dw.com

www.aufgaben.schubert-verlag.de

wortschatz.uni-leipzig.de

deutsch.info – platforma językowa do nauki j. niemieckiego

8. Zalecane czasopisma:

Deutsch Aktuell, magazyn dla uczących się j. niemieckiego, wyd. Colorful Media

Zakres tematów:

1.Omówienie celu, metody, technik pracy, literatury, kryteriów oceny, tematów zajęć, formy pracy zdalnej (platforma moodle, komunikator Teams) – 2 godz.

2. Na uniwersytecie

Czasy przeszłe Präteritum, Perfekt – powtórka – 2 godz.

Słownictwo związane ze szkołą wyższą, przebiegiem studiów – 4 godz.

Struktura uczelni, typy zajęć, kryteria wyboru uniwersytetu (dyskusja), finansowanie studiów, studiowanie za granicą – 6 godz.

Zastosowanie strony biernej – powtórka- 4 godz.

Kształcenie prawniczo-administracyjne w Niemczech, zawody prawnicze, administracyjne i ich opis - 4 godz.

Powtórka i kolokwium – 2 godz.

3. Zawód i praca

Słownictwo fachowe związane z zawodami i pracą – 2 godz.

Zawody, doświadczenie zawodowe, kompetencje kluczowe – 4 godz.

Oferty pracy, ogłoszenia o pracę – 4 godz.

Zastosowanie trybu przypuszczającego Konjunktiv Imperfekt (zdania warunkowe możliwe do spełnienia, uprzejme prośby z czasownikiem modalnym) i Konjunktiv Plusquamperfekt (zdania warunkowe niemożliwe do spełnienia), pytania o radę, udzielanie rad – dialogi – 4 godz.

Życiorys – 4 godz.

Podanie o pracę – 2 godz. (praca pisemna na ocenę)

Rozmowa kwalifikacyjna (przygotowanie, reguły, przykłady, symulacja rozmowy, przyjęcie do pracy, odmowa zatrudnienia) – 6 godz.

Odpowiedź ustna (rozmowa kwalifikacyjna) na ocenę – 2 godz.

Rozmowy telefoniczne służbowe – 4 godz.

Dyskusja: praca w pełnym i niepełnym wymiarze godzin – za i przeciw (zwroty do dyskusji: wyrażanie zgody, sprzeciwu, swojego punktu widzenia, dyskusja) – 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach stosowane są:

- metoda komunikacyjna – rozwija kompetencje komunikatywne umożliwiające praktyczne zastosowanie języka w autentycznych sytuacjach

- metoda audiowizualna – wspiera proces nauczania języka obrazami, przeźroczami, filmami, muzyką

- metody aktywizujące – praca zespołowa, asocjogram, projekt, fiszki, stacje zadaniowe, prezentacje, dyskusja, interpretacja wykresu, lektura.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych oraz aktywność na zajęciach )

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne obejmujące sprawdzenie opanowanych przez studenta zagadnień leksykalnych i gramatycznych

- prace pisemne

- wypowiedzi ustne

Ocena semestralna jest średnią z poszczególnych elementów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, tzn. ,obowiązkowe wykonywanie zadań i testów w wyznaczonych terminach, udział w zajęciach

W przypadku absencji na zajęciach zdalnych wynikających z ograniczeń technicznych lub innych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, uczestnik zajęć zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu i ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy.

Skala ocen:

100% - 92% bdb

91% - 84% db+

83%- 76% db

75% - 68% dst

67% - 60% dst

59% i mniej ndst.

System oceniania wypowiedzi ustnych:

bdb – rozmowa lub wypowiedź wyczerpuje temat, jest płynna z nielicznymi błędami językowymi, poprawna pod względem akcentu i melodii, urozmaicone słownictwo i struktury językowe

db – błędy gramatyczne, leksykalne lub w akcencie i melodii częściowo zakłócają osiągnięcie celu wypowiedzi lub rozmowy. Stosowane słownictwo i struktury gramatyczne ogólnie zadawaląjące.

dst – ubogie słownictwo, liczne błędy gramatyczne i fonetyczne w dużym stopniu zakłócają komunikat, ale jest on nadal w miarę zrozumiały dla odbiorcy. Brak płynności spowodowany zastanawianiem się i przerwami.

ndst – student nie realizuje celu komunikacji z powodu bardzo ograniczonej umiejętności w zakresie gramatyki, słownictwa i fonetyki. Brak komunikacji.

Uwagi:

4100-R2-Z-DE-060-PRAWO-ADMNS-Z-221

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.