Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki III 4100-3ZDE-OGOLN-060Z
Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 331

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język niemiecki III 4100-3ZDE-OGOLN-060Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 331 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 13:00 - 14:45
sala s. 19
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:35 - 16:50
sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-20 15:35 : 16:50 sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
2022-01-24 13:00 : 14:45 sala s. 19
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
2022-01-27 15:35 : 16:50 sala s. 10
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Jagna Wajda
Literatura:

Wykładowca podaje na pierwszych zajęciach, jaki podręcznik obowiązuje.

1. Podręczniki:

Braun, B., Doubek M., DaF kompakr neu, Klett 2019

Schümann A., Schuring C.,, Menschen im Beruf, Tourismus, Hueber 2019

Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Pude A., Specht F. - Schritt für Schritt im Alltag und Beruf , Hueber 2019

Deutsch für Profis. Branża hotelarsko-turystyczna, Klett Verlag 2013

Gerhardt C. Menschen im Beruf, Bewerbungstraining, Hueber 2017

Buchwald-Wargenau I., Menschen Berufstrainer, Hueber 2017

Bosch G., Dahmen K., Schritte International im Beruf, Hueber 2010

Kurzawińska B., Pelka R., Vorstellung, Lebenslauf und Bewerbung, Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice 2014

2. Literatura uzupełniająca:

Brill Lilli M., Techmer M., Großes Übungsbuch, Wortschatz, A2-C1, Hueber 2014

Dreyer, Schmitt, Praktyczna gramatyka języka niemieckiego. Nowe opracowanie, Wydawnictwo REA Warszawa 1998

Hering, M. Matussek, M. Perlmann-Balme „em Übungsgrammatik DaF”, Max Hueber Verlag 2008

3. Słowniki zalecane i używane na kursie:

Deutsch als Fremdsprache, słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki dla uczących się j. niemieckiego, Hueber 2008

Duży słownik niemiecko-polski, Pons, LektorKlett 2006

Duży słownik polsko - niemiecki, Pons, LektorKlett 2006

Pons Klett Basiswörterbuch, LektorKlett 2003

4. Filmy o tematyce realioznawczej.

5. Materiały niemieckojęzyczne z serwisu internetowego You Tube.

6. W czasie kursu wykorzystywane są materiały autorskie wykładowcy.

7. Zalecane strony WWW z materiałami językowymi:

www.hueber.de

www.goethe.warschau.de

www.dw.com

www.aufgaben.schubert-verlag.de

wortschatz.uni-leipzig.de

deutsch.info – platforma językowa do nauki j. niemieckiego

8. Zalecane czasopisma:

Deutsch Aktuell, magazyn dla uczących się j. niemieckiego, wyd. Colorful Media

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach stosowane są:

- metoda komunikacyjna – rozwija kompetencje komunikatywne umożliwiające praktyczne zastosowanie języka w autentycznych sytuacjach

- metoda audiowizualna – wspiera proces nauczania języka obrazami, przeźroczami, filmami, muzyką

- metody aktywizujące – praca zespołowa, asocjogram, projekt, fiszki, stacje zadaniowe, prezentacje, dyskusja, interpretacja wykresu, lektura.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych oraz aktywność na zajęciach zdalnych przez MS Teams)

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne obejmujące sprawdzenie opanowanych przez studenta zagadnień leksykalnych i gramatycznych

- prace pisemne

- wypowiedzi ustne

Ocena semestralna jest średnią z poszczególnych elementów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, tzn. systematyczne logowanie się na platformie moodle, obowiązkowe wykonywanie zadań i testów w wyznaczonych terminach, udział w zajęciach synchronicznych przez MS Teams.

W przypadku absencji na zajęciach zdalnych wynikających z ograniczeń technicznych lub innych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, uczestnik zajęć zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu i ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy.

Skala ocen:

100% - 92% bdb

91% - 84% db+

83%- 76% db

75% - 68% dst+

67% - 60% dst

59% i mniej ndst.

System oceniania wypowiedzi ustnych:

bdb – rozmowa lub wypowiedź wyczerpuje temat, jest płynna z nielicznymi błędami językowymi, poprawna pod względem akcentu i melodii, urozmaicone słownictwo i struktury językowe

db – błędy gramatyczne, leksykalne lub w akcencie i melodii częściowo zakłócają osiągnięcie celu wypowiedzi lub rozmowy. Stosowane słownictwo i struktury gramatyczne ogólnie zadowaląjące.

dst – ubogie słownictwo, liczne błędy gramatyczne i fonetyczne w dużym stopniu zakłócają komunikat, ale jest on nadal w miarę zrozumiały dla odbiorcy. Brak płynności spowodowany zastanawianiem się i przerwami.

ndst – student nie realizuje celu komunikacji z powodu bardzo ograniczonej umiejętności w zakresie gramatyki, słownictwa i fonetyki. Brak komunikacji.

Uwagi:

4100-R3-Z-DE-060-TIR-Z-331

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.