Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy neurorehabilitacji [2404-P-5-NP-PN] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy neurorehabilitacji [2404-P-5-NP-PN]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala S.124
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Psychologii (dawny APL) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Rafał Milner
Literatura:

- Thompson, M., & Thompson, L. (2012). Neurofeedback: Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie.

- Coben, R., & Evans, J. R. (2011). Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Elsevier/Academic Press.

- Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. WW Norton & Company.

- Kadosh, R. C. (2014). The stimulated brain: Cognitive enhancement using non-invasive brain stimulation. Elsevier.

Zakres tematów:

1. Neuroterapia – definicja

2. Neuroterapia – rodzaje metod

3. Neurofeedback jako metoda neuroterapii

a. historyczne źródła neurofeedbacku

b. historia i pierwsze badania z wykorzystaniem neurofeedbacku

c. ogólna zasada działania metody

d. neurofeedback a teorie uczenia się

e. wykorzystanie mechanizmów uczenia się i pamięci w neurofeedbacku

4. Podstawy genereacji sygnału bioelektycznego mózgu

a. neuron i jego budowa

b. potencjał spoczynkowy neuronu

c. pobudzający i hamujący potencjał postsynaptyczny

d. zjawisko sumowania czasowego i przestrzennego

e. potencjał czynnościowy

f. budowa kory mózgowej i tworzenie się dipola elektrycznego

g. połączenia funkcjonalne w obrębie kory mózgowej

h. wpływ projekcji różnego typu do warstw kory mózgowej na znak rejestrowanej aktywności bioelektycznej mózgu

i. struktury odpowiedzialne za rytmiczną aktywność bioelektryczną mózgu

5. Rejestracja i analiza sygnału bioelektrycznego mózgu

a. rejestracja EEG – historia

b. podstawowe składowe systemu do rejestracji EEG

i. sensory/elektrody EEG i materiały do montażu elektrod

• elektroda aktywna

• elektroda referencyjna

• impedancja elektrod i czynnnik mające na nią wpływ

• system 10-20

ii. wzmacniacz różnicowy i zasada jego działania

iii. próbkowanie, cyfryzacja, konwerter analogowo-cyfrowy

iv. system rejesrtujący, prezentujący i analizujących sygnał EEG

• czułość rejestracji EEG

• przesuw sygnału

c. sygnał EEG i jego składowe

i. szum w sygnale EEG

ii. artefakty w sygnale EEG ich podział i przykłady

iii. przygotowanie sygnału EEG do analizy

• filtrowanie sygnału EEG

• filtry i ich podział

d. analiza ilościowa sygnału EEG - QEEG

i. transformacja Fouriera

ii. parametry sygnału EEG: częstotliwość, amplituda, faza sygnału

iii. widmo sygnału EEG

iv. pasma sygnału EEG

v. fale mózgowe i ich funkcjonalne znaczenie

vi. metody analizy ilościowej sygnału EEG

• brainmaping

• parametry sygnału w analizie ilościowej EEG

a. moc i amplituda pasm częstotliwości

b. współczynniki spektralne

• metody lokalizacji źródła sygnału EEG

• analiza koherencyjna

• bazy normatywne w QEEG

• analizy z-score

6. Neurofeedback pasmowy

a. diagnostyka przed treningiem neurofeedback

i. zasady ogólne

ii. kwalifikacja do treningów – zastosowanie metody

iii. badanie psychofizjologiczne – profil stresu psychofizjologicznego

iv. wywiad i karta pacjenta/klienta

v. testy behawioralne, kwestionariusze, testy komputerowe

vi. badania obiektywne różnych funkcji mózgowych – metoda potencjałów wywołanych/potencjałów związanych ze zdarzeniem

vii. diagnostyka EEG/QEEG przed treningiem neurofeedback

• diagnostyka jednokanałowa (referencyjna, sekwencyjna)

• diagnostyka dwukanałowa

• mini QEEG

• diagnostyka pełnoczepkowa

• przebieg i wykonanie badania QEEG (diagnostyki pełnoczepkowej)

• parametry oceny sygnału – diagnostyka jednokanałowa

a. współczynnik Theta/Beta

b. przykłady klinicznej oceny – diagnostyka jednokanałowa

• parametry oceny sygnału – diagnostyka dwukanałowa

a. asymetria międzypółkulowa

b. przykłady klinicznej oceny – diagnostyka dwukanałowa

• parametry oceny sygnału – diagnostyka pełnoczepkowa /wielokanałowa

a. ADHD – etiologia mózgowa zaburzenia

b. nieprawidłowe wzorce aktywności bioelektycznej EEG/QEEG w ADHD

c. podtypy ADHD

d. zaburzenia lękowe

i. nieprawidłowe wzorce aktywności bioelektrycznej EEG/QEEG w zabrzeniach lękowych

ii. zmiany w aktywności EEG w strukturach mózgowych

iii. zmiany w połączeniach/sieciach neuronalnych

e. depresja

i. nieprawidłowe wzorce aktywności bioelektrycznej EEG/QEEG

viii. neurofeedback pasmowy – zasada działania

ix. neurofeedback pasmowy – panel terapeuty i pacjenta

• próg nagradzania i próg hamowania

• progi w treningach pasmowych z-score

7. Neurofeedback Wolnych Potencjałów Korowych

a. wolne potencjały korowe – definicja, rodzaje, przykłady

b. paradygmaty wykorzystywnane do rejestracji wolnych potencjałów korowych

c. mechanizmy generacji na poziomie mikro (kory mózgowej) i makro (globalnie cały mózgu) wolnych potencjałów korowych

d. fala oczekiwania – CNV – zastosowanie

e. neurofeedback wolnych potencjałow korowych -zasada działania

f. neurofeedback wolnych potencjałów korowych – praktyczne wykonanie treningów

g. neurofeedback wolnych potencjałów korowych – zastosowanie

8. Przezczaszkowa stymulacja prądem (ang. transcranial current stimulation,tCS)

a. definicja tCS

b. podział metod tCS i ich krótka charakterystyka: tDCS, tRNS, tACS

c. charakterystyka metody tDCS

d. historia metody tDCS

e. mechanizm działania metody tDCS

f. efekty działania stymulacji tDCS na poziomie mózgowym

g. praktyczne wykonanie terapii tDCS

h. efekty działania tDCS na poziomie mózgowym

i. elektryczne

ii. neuroplastyczne

iii. chemiczne i metaboliczne

i. nowoczesne warianty metody tDCS

j. zastosowanie metody tDCS

k. efekty uboczne metody tDCS

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące:

- ćwiczeniowa - analiza danych

Metody eksponujące

- pokaz

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć kurs należy zdać egzamin pisemny.

Egzamin: test wielokrotnego wyboru + pytania opisowe z minimalnym 50% progiem koniecznym na zaliczenie.

Kryteria oceniania:

ndst < 10 pkt

dst - 10-12 pkt

dst plus - 12.5-14 pkt

db - 14.5-16 pkt

db plus - 16.5-18 pkt

bdb - 18.5-20 pkt

Uwagi:

psychologia V rok sj- spec. neuropsychologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)