Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia sztuki [1401-SSz-5Z-sm-sJ] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia sztuki [1401-SSz-5Z-sm-sJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 12:45 - 14:15
sala 3
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Jaworski
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Eliade, M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu (11-105), Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 1, (7-70) Kraków: Znak Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 2, (503-623) Kraków: Znak

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (79-89, 137-142, 296-300), Warszawa: PWN

Giddens, A. (1998). Socjologia (11-33), Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Golka, M. (2008). Socjologia sztuki, Warszawa: Difin

Heinich N. (2010). Socjologia sztuki, Warszawa: Oficyna Naukowa

Lipski, A. (2001). Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku (18-48), Wrocław: Alta 2

Matuchniak-Krauska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Warszawa Oficyna Naukowa

Mikołajewski J. (2007). Terremoto, Warszawa: Dowody na Istnienie Wydawnictwo

Rorty R., Vattimo G., Zabala S. (2010). Przyszłość religii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rosiak D., (2013). Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Wekslera-Waszkinela, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Szahaj A.. Jakubowski M. N.(2006). Filozofia polityki (13-25, 101, 170-179)

Szlachta, B. (red.) (2005), Słownik społeczny (902-914, 935-941), Kraków: Wydawnictwo WAM

Sztompka, P.(2003). Socjologia (17-42, 229-256), Kraków: Znak

Vattimo, G. (2014). Kryzys: solidarność, elity, pamięć, Europa: (51-64) (W:) J. Kołtan (red.): Solidarność i kryzys zaufania, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności

Źródła filmowe:

László Nemes Syn Szawła, 2015

Ronit Kernstner, Na rozstaju, 1993

Paweł Łoziński, Miejsce urodzenia, 1992

Literatura uzupełniająca

Bachórz, J. (1998). Wstęp (V-CLXV), (W:) B. Prus: Lalka, t. I. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Eco, U. (2005). Historia piękna, Poznań: Wyd. Rebis

Fernández-Armesto, F. (2008). Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa: PWN

Reinhard, W. (2009). Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa: PWN

Russell, B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa: Fundacja Aletheia

Walicki, A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.1 (139-181), Kraków: Universitas

Zakres tematów:

Tematy realizowane w ramach wykładów:

• Sztuka, Socjologia, Socjologia sztuki - definiowanie i zakres poznawczy pojęć.

• Sztuka jako przedmiot badań socjologicznych.

• Funkcje oraz społeczny kontekst tworzenia i odbioru sztuki w epoce:

przednowoczesnej, nowoczesnej, ponowoczesnej

Tematy realizowane w ramach ćwiczeń:

• Współczesny kontekst tworzenia i odbioru sztuki:

- kultura i sztuka wobec kryzysu

- oblicza Innego w kulturze i sztuce

- poszukiwanie formy dla wyrażenia doświadczenia sacrum wobec idei „śmierci Boga”

Metody dydaktyczne:

Metody są dostosowane do zdalnego trybu prowadzenia zajęć.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa.

Oznacza to, że zajęcia prowadzone są w trybie off-line (wysyłanie zadań).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będzie realizacja ćwiczeń wykonywanych przez studentów na podstawie wykładów wprowadzających oraz zadawanej problematyki, materiałów tekstowych i wizualnych.

Uwagi:

sztuka mediów i edukacja wizualna rysunek mediów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)