Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji ceramiki [1402-PKC-3Z-SJ] Semestr zimowy 2021/22
Pracownia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia konserwacji ceramiki [1402-PKC-3Z-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Pracownia [PRC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 15:00
sala 215
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Zaręba
Literatura:

Literatura z zakresu historii sztuki dotycząca konserwowanego obiektu ceramicznego lub analogicznych.

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka Zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakladzie Technologii i Technik Malarskich

Profilaktyczna Konserwacja Kamiennych Obiektów Zabytkowych, skrypt UMK, 1993

Zabytki Kamienne i Metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red.

W. Domasłowskiego, UMK Toruń 2011

W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska J.Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK Toruń 1998,

Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.

Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000.

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4.

Danuta Kleinrok, Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978.

Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Zakres tematów:

Przygotowanie stanowiska pracy

Dokumentacja

Ocena stanu zachowania

Dezynfekcja i dezynsekcja

Oczyszczanie

Odsalanie

Zapuszczanie szczelin

Konsolidacja

Uzupełnianie ubytków

Scalanie kolorystyczne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia– indywidualna lub grupowa praca studentów przy badaniu, opisie i wstępnych zabiegach konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z ceramiki przeprowadzanych pod kierunkiem prowadzącego, wzbogacona o metodę podającą, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu prac przy obiekcie zabytkowym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia i oceny jest systematyczna obecność na zajęciach, wykonanie fotograficznej i pisemnej dokumentacji stanu zachowania zabytków oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich i przeprowadzenie zaplanowanych zabiegów konserwatorskich przy obiekcie. W trakcie trwania zajęć dopuszcza się dwie regulaminowe nieobecności (odpowiadające trzem spotkaniom). Przekroczenie tej liczby bez okazania zwolnienia lub innego usprawiedliwiającego dokumentu wiąże się z automatyczną rezygnacją z zajęć, tj. brakiem zaliczenia.

Uwagi:

kir sj, III rok, elementy i detale architektoniczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)