Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Transfer dekoracji ściennych [1402-TDŚ-4Z-SJ] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Transfer dekoracji ściennych [1402-TDŚ-4Z-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:00 - 17:45
sala 2
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Krasińskiego 73/75) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Iwaszczuk, Robert Rogal
Literatura:

Mora P., Mora L., Philippot P., Conservation of wall paintings, London 1984.

Philippot P., Mora P., Konserwacja malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 22/4 (87), s. 285-295.

Ostaszewska M., Przenoszenie malowideł ściennych w Polsce, Warszawa 1979.

Ostaszewska M.,(red.), Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego, Kraków 2007.

Ostaszewska M.,(red.), Problematyka rozwarstwiania malowideł ściennych i sztalugowych w świetle dotychczasowych dokonań, Kraków 2007.

Ostaszewska M., Negatyw-odlew powierzchni malowidła ściennego (ze studiów nad utrzymaniem nierównej powierzchni tynku w transferze malowidła ściennego), Ochrona Zabytków, 1991, nr.3, s. 171-190.

Ostaszewska M.,Aranżacja-rekonstrukcja-ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t.9, Kraków 2000, s. 28-36.

Ostaszewska M., Transfer malowidła ściennego w projektowaniu zabytkowego wnętrza, [w:] Od badań do konserwacji. Materiały z konferencji 23-24 października 1998 , Toruń, 2002, s. 49-55.

Rogal R., Mowińska J., Roznerska M., Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, Toruń 2003, s.369-393.

Rogal R., Filip M., Transfer i konserwacja malowideł ściennych z Domu Sitt Wasilli w Kairze, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, Toruń 2005, s. 35-44.

Rogal R., Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. I, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXVI, Toruń 1995, s. 63-69.

Rogal R.,Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. II, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXII, Toruń 2002, s. 109-126.

Rogal R.,Metodyczne aspekty transferu profili glebowych w rezerwacie Genius lici, Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań 2013, s.329-342.

Rogal R.Washi kozo i funori jako materiały do licowania przenoszonych malowideł ściennych, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLII, Toruń 2011, s. 71-96.

Zakres tematów:

1. Dostosowanie metody transferu do techniki wykonania dekoracji ściennych i stanu ich zachowania

2. Przygotowanie dekoracji ściennych do zabiegu oddzielania od podłoża.

3. Kleje i nośniki licowania oraz metody ich aplikacji.

4. Metody oddzielania dekoracji ściennych od podłoży.

5. Operacje konserwatorskie na odwrociach płatów.

6. Nanoszenie warstw dublujących i interwencyjnych.

7. Rodzaje i sposoby przygotowania podłoży zastępczych.

8. Połączenie płatów z podłożami zastępczymi.

9. Usuwanie zabezpieczeń.

10. Sposoby ekspozycji i aranżacji przeniesionych dekoracji ściennych.

Metody dydaktyczne:

Prace konserwatorskie prowadzone na modelach dekoracji ściennych, łączone z dyskusją i wyborem metod i środków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- laboratoryjna

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie jakości wykonywanych zabiegów, aktywności na zajęciach i końcowego kolokwium sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje.

Uwagi:

kir sj, IV rok, malarstwo i rzeźba polichromowana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)