Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawne podstawy bezpieczeństwa [2751-BN-S1-1-PPB] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawne podstawy bezpieczeństwa [2751-BN-S1-1-PPB]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 310
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zdzisław Polcikiewicz
Strona domowa grupy: http://www.umk.pl~z_polcikiewicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Lexis-Nexis, Warszawa 2006.

Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.

Czapliński W., Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, AON, Warszawa 2003.

Gasser H., Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie. PCK, Warszawa 1997.

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2001.

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.

Lankosz K. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2007.

Literatura uzupełniająca

Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bugajski D. R. (red.) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, AMW, Gdynia 2008.

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku

z konfliktem zbrojnym, INP PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

F de Mulinen, Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych, Bellona, Warszawa 1994.

Flamming M., Wojciechowska J., Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności, C. H. Beck, Warszawa 1999.

Flemming M., Jeńcy wojenni. Warszawa 2000.

Gardocka T., Sobczak J., Prawna ochrona dóbr kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001.

Kranz J. (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Leśko T., Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990.

Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie obrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych, AON, Warszawa 1995.

Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd. 1, Warszawa 2000 (tłumaczenie podręcznika opublikowanego przez Cambridge University Press).

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2006.

Wierzbicki B., Zdanowicz M., Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Temida 2, Białystok 1995.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Wiśniewski L. (red.), Ochrona praw człowieka w świecie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2000.

Zapobieganie konfliktom, SIPRI, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.

Zakres tematów:

1. KONSTYTUCYJNE I PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Polski.

Konstytucyjne organy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa oraz ich kompetencje.

Doktrynalne przesłanki bezpieczeństwa.

Obywatelski obowiązek obrony ojczyzny.

Międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa Polski.

2. ŚRODKI I METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Pojęcie i klasyfikacja sporów międzynarodowych.

Środki pokojowego rozwiązywania sporów

(negocjacje, mediacja, dobre usługi, komisje badań, koncyliacja).

System sądownictwa międzynarodowego

i regionalnego.

Stosowanie siły w prawie międzynarodowym.

3. MIĘDZYNARODOWE PRAWO WOJENNE W WYBRANYCH DOKUMENTACH

Pojęcie, geneza i rozwój międzynarodowego prawa wojennego.

Źródła, cechy szczególne i zakres międzynarodowego prawa wojennego.

Prowadzenie działań wojennych oraz likwidacja skutków wojny.

Postanowienia dotyczące metod i środków walki.

Neutralność wojenna.

4. MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE

W SYSTEMIE HUMANIZACJI STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

Pojęcie, geneza i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego.

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

Podstawowe kategorie osób i obiektów podlegających prawnej ochronie.

Status kombatanta i status jeńca.

5. ŚCIGANIE ZBRODNI WOJENNYCH W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I POLSKIEGO.

Definicja zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości.

Stały Międzynarodowy Trybunał Karny.

Międzynarodowy trybunał karny ds. zbrodni w Rwandzie i byłej Jugosławii.

Ustawodawstwo RP w sprawie ścigania zbrodni i przestępstw wojennych.

6. REGULACJE PRAWNE I CHARAKTERYSTYKA STANÓW NADZWYCZAJNYCH

Geneza stanów nadzwyczajnych.

Istota i zasady konstytucyjne stanów nadzwyczajnych.

Cel i charakterystyka stanów nadzwyczajnych: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.

7. TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA W ASPEKCIE NOWYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ

Prawne aspekty zwalczania terroryzmu.

Problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Proliferacja BMR jako zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Niekontrolowane migracje jako współczesne wyzwanie.

Międzynarodowe inicjatywy związane z ochroną środowiska.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, przygotowanie prezentacji (referatu), analiza materiałów źródłowych

Uwagi:

Prof. Z. Polcikiewicz - gr 1 - BN - rok 1 - st. I - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)