Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do archeologii [1201-AR1-WA-S1] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do archeologii [1201-AR1-WA-S1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 15:00
sala I
Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Bojarski, Łukasz Czyżewski
Literatura:

Abramowicz A., 1991, Historia archeologii polskiej w XIX i XX w., Warszawa — Łódź

Arnold J.H., 2001, Historia, Warszawa

Bahn P., 1997, Archeologia, Warszawa

Bahn P., 2003, Archeologia świata, Warszawa

Bahn, P. (red.), 2004, Archeologia: przewodnik, Warszawa

Barker, P., 1977, Techniques of Archaeological Excavations, London

Bass, G., 2008, Archeologia pod wodą. Wczesne lata, Warszawa – Londyn

Coles J., 1977, Archeologia doświadczalna, Warszawa

Childe, G., 1925, The Dawn of European Civilisation, London

Devereux P., 2007, Archeologia, Warszawa

De Laet S.J., Archeologia i jej problemy, Warszawa 1960

Fletcher, M., Lock, G., 1995, Archeologia w liczbach, Poznań

Gąssowski J., 1970, Z dziejów polskiej archeologii, Warszawa

Hodder, I., 1995, Czytanie przeszłości, Poznań

Kobyliński, Z. (red.), 1998, Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Warszawa

Kobyliński, Z., 1998, Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, Warszawa

Kozłowski J. K., Model postępowania badawczego w archeologii, Historyka, t. 5: 1975, s. 24-46.

Ławecka, D., 2004, Wstęp do archeologii, Warszawa

Maetzke G., Źródło archeologiczne jako odwzorowanie procesu społeczno-kulturowego, [w:] Marciniak A., Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Poznań 1996.

Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1998

Hensel W., Donato G., Tabaczyński S. (red), Teoria i praktyka badań archeologicznych, Wrocław 1986, s. 246-302.

Hodder I., Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995

Minta-Tworzowska D., Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994.

Neustupny, E., 1993, Archaeological method, Cambridge

Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1998

Rączkowski, W., 2002, Archeologia lotnicza – metoda wobec teorii, Poznań

Renfrew, C., 2001, Archeologia i język, Warszawa

Renfrew, C., Bahn, P., 2002, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa

Szymański J., 1983, Nauki pomocnicze historii, Warszawa

Topolski J., 1984, Metodologia historii, Warszawa

Trigger, B.G., 1989, A History of Archaeological Thought, Cambridge

Whitley, D.S. (red.), 1998, Reader in Archaeological Theory, London & New York

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

– Miejsce archeologii we współczesnej nauce

– Historia archeologii

– Teoria archeologii – główne nurty

– Archeologia jako nauka humanistyczna i nauki ścisłe

– Metody datowania względnego i bezwzględnego

– Prospekcja przedwykopaliskowa (archeologia lotnicza, LiDAR, metody geofizyczne)

– Typy stanowisk archeologicznych i metody ich badań

– Źródła archeologiczne

– Podstawowe rodzaje publikacji archeologicznych, publikacje elektroniczne, ważne bazy źródłowe w internecie

– Aspekty prawne i etyczne archeologii

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach; referat; sprawdzian pisemny; egzamin pisemny.

Uwagi:

archeologia, studia I stopia; dr Jacek Bojarski, dr Łukasz Czyżewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)