Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i prawo UE 2751-SM-S1-1-IPUE
Semestr letni 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Instytucje i prawo UE 2751-SM-S1-1-IPUE
Zajęcia Semestr letni 2021/22 (2021/22L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 032
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: 50
Prowadzący: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

2. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Zakres tematów:

I. Ogólna charakterystyka UE

II System instytucjonalny UE (7 wykładów)

1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

2. Rada Europejska

3. Parlament Europejski

4. Rada UE

5. Komisja Europejska

6. Trybunał Sprawiedliwości UE

7. Trybunał Obrachunkowy i Europejski Bank Centralny

III System prawny UE (7 wykładów)

1. Pojęcie i zakres obowiązywania prawa UE

2. Zasady prawa UE: lojalnej oraz wzmocnionej współpracy

3. Zasady regulujące podział i wykonywanie kompetencji przez UE: zasada przyznania, pomocniczości oraz proporcjonalności

4-5. Źródła prawa UE (prawo pierwotne, prawo wtórne, umowy międzynarodowe)

6. Tworzenie prawa pierwotnego UE (zawieranie i dokonywanie zmian w traktatach założycielskich, zawieranie traktatów akcesyjnych) oraz prawa wtórnego (zwykła i specjalna procedura prawodawcza)

7. Prawo unijne a prawo państw członkowskich: zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku

Metody dydaktyczne:

wykład organizacyjno-informacyjny oraz problemowy (z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji)

prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny (opisowy klub test) - W1, W2 i W3

Uwagi:

Prof. J.Maliszewska-Nienartowicz - wykład - SM - 1 rok - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.