Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski w biznesie II [3600-113ENZ-N1R2-36Z] Semestr zimowy 2021/22
Lektorat, grupa nr 706

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski w biznesie II [3600-113ENZ-N1R2-36Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 706 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Katarzyna Gałka
Literatura:

Business Advantage Intermediate

Authors: Almut Koester, Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa

Zakres tematów:

Unit 5: Organisations and their structures; Company types

Unit 11: Accounting; Describing a graph

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne język ogólny i gramatyka (30% przewidzianej liczby godzin): ćwiczenia w zakresie doskonalenia sprawności językowych, tj. rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, mówienie interakcja (ćwiczenia konwersacyjne w parach lub niewielkich grupach), elementy gramatyki. Język specjalistyczny (70% przewidzianej liczby godzin): ćwiczenia w rozumieniu i pracy z tekstami specjalistycznymi (wprowadzanie słownictwa kierunkowego) –tłumaczenie, głośne czytanie oraz pokazy filmów związanych tematycznie z omawianymi problemami; ćwiczenia w indywidualnym przygotowaniu prezentacji multimedialnych związanych z kierunkiem studiów (mówienie produkcja).

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich testów cząstkowych na min. 60%, odpowiedzi ustnej, a także zaliczenie wszystkich prac pisemnych. Student ma również obowiązek wykonania 2 testów zdalnych w semestrze dostępnych na platformie Moodle.

Do zaliczenia semestru wymagana jest również frekwencja. Dopuszcza się 2 nieobecności bez usprawiedliwienia.

Obowiązująca skala ocen:

60 – 67 % = 3,0 dostateczny

68 – 75 % = 3,5 dostateczny plus

76 – 83 % = 4,0 dobry

84 – 91 % = 4,5 dobry plus

92 – 100 % = 5,0 bardzo dobry

Uwagi:

4100-113-Z-EN-B2-036-LGSTCS-N1R2-Z-706

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)