Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teorii polityki 2751-PL-S1-1-PTP
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy teorii polityki 2751-PL-S1-1-PTP
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 031
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-25 15:00 : 16:30 sala 031
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Perlikowski
Literatura:

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989.

Arystoteles, Polityka, Warszawa 2010.

Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, F. Pierzchalski, B. Rydliński red., Warszawa 2017.

Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.

Bartyzel J., Przedmowa, Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory nr 28/2020, s. 9-15.

Bartyzel J., Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1915-2000, Kraków 2006.

Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.

Dominiak Ł., Perlikowski Ł., Sprawiedliwość-tożsamość-racjonalność. Wybrane problemy filozofii polityki, Toruń 2016.

Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975

Engels F., K. Marks, Dzieła wybrane, t. III, Warszawa 1982.

Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2005.

Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

Hirschman A., Namiętności i interesy, Kraków 1997.

Laclau E., Rozum populistyczny, Wrocław 2005.

Lipset S. M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995.

Muller J.-W., Co to jest populizm?, Warszawa 2017.

Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2002.

Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003.

Szmulik B., M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.

Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988.

von Beyme K., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Polityka

Lektura obowiązkowa:

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 59-70.

F. Ryszka, O pojęciu polityki [w:] Idem, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Literatura do referatu:

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998, s. 55-110.

2. Państwo

Lektura obowiązkowa:

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 71-90.

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007, s. 157-177.

Literatura do referatu:

Arystoteles, Polityka, Warszawa 2010, ks. I, III, s. 25-43; 76-106.

F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa [w:] F. Engels, K. Marks, Dzieła wybrane, t. III, Warszawa 1982, s. 454-604.

3. Władza polityczna i przywództwo polityczne

Lektura obowiązkowa:

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 123-140.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007, s. 497-512.

Literatura do referatu:

C. Schmitt, Pojęcie polityczności [w:] Idem, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2002, s. 101-250.

4. Legitymizacja władzy politycznej

Lektura obowiązkowa:

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 141-148.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007, s. 219-242.

Literatura do referatu:

S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, s. 81-101.

5. Elity polityczne

Lektura obowiązkowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007, s. 455-474.

Literatura do referatu:

R. Michels, Oligarchiczne tendencje organizacji, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 140-151.

6. Interes polityczny i grupy interesu

Lektura obowiązkowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2002, rozdz. XVI. Interes polityczny – proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele.

A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, s. 231-239.

Literatura do referatu:

Almond G., Powell G.B., Grupy interesu [w:] Władza i polityka, red. M. Ankwicz, Warszawa 1988.

A. Hirschman, Namiętności i interesy, Kraków 1997, s. 21-63,

7. Kultura polityczna

Lektura obowiązkowa:

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007, s. 178-204.

Literatura do referatu:

D. Easton, Analiza systemów politycznych [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 562-575.

Ł. Dominiak, Problem neutralności aksjologicznej nauk społecznych: perspektywa klasycznego racjonalizmu [w:] Ł. Dominiak, Ł. Perlikowski, Sprawiedliwość-tożsamość-racjonalność. Wybrane problemy filozofii polityki, Toruń 2016, s. 324-336.

8. Totalitaryzm i autorytaryzm

Lektura obowiązkowa:

R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 32-82.

Literatura do referatu:

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1989, s. 430-493.

9. Demokracja i monarchia

Lektura obowiązkowa:

K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007, s. 205-270.

Literatura do referatu:

R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, rozdz. 16-21, s. 315-428.

J. Bartyzel, Przedmowa, Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory nr 28/2020, s. 9-15.

J. Bartyzel, “Szkoła Romańska” w polityce [w:] „Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1915-2000, Kraków 2006, s. 9-26.

10. Populizm

Lektura obowiązkowa:

Jan-Werner Muller, Co to jest populizm?, Warszawa 2017, Wnioski – 7 tez o populizmie.

Literatura do referatu:

M. Karwat, Autorytaryzm a populizm. Zarys współzależności [w:] F. Pierzchalski, B. Rydliński red., Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Warszawa 2017, s. 15–32

E. Laclau, Rozum populistyczny, Wrocław 2005, rozdz. I.

11. Globalizacja

Lektura obowiązkowa:

R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011, s. 83-92, 11-116.

Literatura do referatu:

J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 7-68.

M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005, s. 176-222.

12. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

dyskusja, wykład, referat

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia kursu: Zaliczenie z oceną. Ocena końcowa z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie punktów uzyskanych za wejściówki, aktywność, referat oraz kolokwium. Obowiązkowa jest obecność na wszystkich zajęciach merytorycznych. Spełnienie obowiązku obecności jest warunkiem koniecznym zaliczenia kursu.

Uwagi:

Dr Ł. Perlikowski - gr 1 - PL - st. I - rok 1 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.