Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa 2751-BW-S1-1-BP
Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Bezpieczeństwo państwa 2751-BW-S1-1-BP
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-25 15:00 : 16:30 sala 201
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Reczkowski
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.

2. Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

3. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, wydanie drugie, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

4. J. Pływaczewski, Nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2020.

5. D. S. Kozerawski, R.K. Bazela, Bezpieczeństwo państwa-wybrane problemy, Toruń 2020.

6. A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2020.

2. J. Mokrzycki, R. Reczkowski, S. Cieśla (red.), Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, CDiS SZ, Bydgoszcz 2020.

3. R. Reczkowski (red.), Współczesne bezpieczeństwo transatlantyckie, Wyd. CDiS SZ, Bydgoszcz 2018.

4. Z. Polcikiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa, Wyd. UMK, Toruń 2020.

5. Strategic Foresight Analysis [SFA] 2017 Report, NATO Allied Command Transformation, Norfolk 2017.

6. Global Strategic Trends - The Future Starts Today, 6th Edition, UK Ministry of Defence, Shrivenham 2018.

7. The Global Risk Report 2021, 16th Edition, World Economic Forum, Geneva 2021.

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP.

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

T1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa państwa. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa państwa - 2 godz.

T2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa w Polsce - 4 godz.

T3. Bezpieczeństwo państwa w teoriach stosunków międzynarodowych - 1 godz.

T4. Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa państwa (13 godz.), a w tym:

T4/1. Współczesne uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T4/2. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie politycznym i geopolitycznym - 2 godz.

T4/3. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie militarnym - 2 godz.

T4/4. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie ekonomicznym - 2 godz.

T4/5. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie społecznym - 2 godz.

T4/6. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie infrastrukturalnym - 2 godz.

T4/7. Bezpieczeństwo państwa w aspekcie informacyjnym - 2 godz.

T5. Identyfikacja zasadniczych zagrożeń, wyzwań i szans dla bezpieczeństwa państwa (6 godz.), a w tym:

T5/1. Zasadnicze zagrożenia bezpieczeństwa państwa - 4 godz.

T5/2. Zasadnicze wyzwania dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T5/3. Zasadnicze szanse dla bezpieczeństwa państwa - 1 godz.

T6. Kluczowe czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo państwa w odniesieniu do obowiązującej "Strategii bezpieczeństwa narodowego RP" - 4 godz.

T7. Kolokwium zaliczeniowe - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny;

- pogadanka;

- giełda pomysłów;

- klasyczna metoda problemowa;

- obserwacji;

- referatu;

- seminaryjna;

- studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z zajęć składają się:

1) obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną);

2) aktywność na zajęciach;

3) zaliczenie kolokwium. Kolokwium będzie oceniane w skali 1-100 punktów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60 punktów. Punktom odpowiadają oceny:

60-67 pkt: ocena "dostateczna",

68-76 pkt: ocena "dostateczna plus",

77-85 pkt: ocena "dobra",

86-94 pkt: ocena "dobra plus",

95-100 pkt: ocena "bardzo dobra".

Ocenę końcową stanowi średnia ważona ocen za aktywność (0,2) i kolokwium (0,8).

Uwagi:

Dr R. Reczkowski - gr. 3 - BW st. I - rok 1 - stacjonarn

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.