Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badania bezpieczeństwa 2751-BW-S1-2-MTBB
Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody i techniki badania bezpieczeństwa 2751-BW-S1-2-MTBB
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-24 18:30 : 20:00 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 74
Limit miejsc: 90
Prowadzący: Patryk Tomaszewski
Strona domowa grupy: http://www.umk.pl~z_polcikiewicz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.

Cieślarczyk M. (red.), Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa 2006.

Cieślarczyk M. (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.

Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2008.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krąków 2006.

Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom I, AON, Warszawa 2010.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom II, AON, Warszawa 2011.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom III, AON, Warszawa 2012.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom IV, AON, Warszawa 2012.

Sienkiewicz P. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Tom V, AON, Warszawa 2013.

Sienkiewicz P. (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, AON, warszawa 2010.

Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, WSO Pol, Szczytno 2011.

Literatura uzupełniająca:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Wyd. Impuls, Kraków 2010.

Cieślarczyk M. (red.), Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, AON, Warszawa 2002.

Johnson J. B., Reynolds H. T., Mycloff J. D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Pelc M., Wybrane problemy metodologiczne wojskowych badań naukowych, AON, Warszawa 1998.

Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1974.

Warszawa 2004.

Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe (podręcznik akademicki), Wyższa szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2009.

Weglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 1997.

Wojnarowski J., Jak rozwiązać problem badawczy? Uproszczona metodologia dla autorów prac studyjnych, magisterskich i rozpraw doktorskich, AON, Warszawa 2004.

Zaczyński W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU BADAŃ NAUKOWYCH

Podstawowe pojęcia (nauka, badania naukowe, metodologia, metodyka, metoda badań, technika badań)

Funkcje i klasyfikacja nauki.

Cele poznania naukowego.

Ogólny model procesu poznania naukowego.

2. WŁAŚCIWOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa.

Cechy i funkcje i formy badań bezpieczeństwa.

Charakterystyka badań bezpieczeństwa.

Zasady badań bezpieczeństwa.

3. PARADYGMATY, KONCEPCJE I UWARUNKOWANIA BADANIA BEZPIECZEŃSTWA

Główne paradygmaty bezpieczeństwa

Rodzaje metodologii badań bezpieczeństwa.

Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa

Diagnozowanie i prognozowanie bezpieczeństwa.

Aksjologiczne i ontologiczne uwarunkowania badania bezpieczeństwa.

4. WYBRANE DOMENY BADANIA BEZPIECZEŃSTWA

Potrzeby i możliwości badań bezpieczeństwa.

Podstawowe kierunki badań bezpieczeństwa.

- teoria ról międzynarodowych.

- badanie stosunków między państwami w zakresie stabilności.

- badanie bezpieczeństwa militarnego państwa.

- ilościowo-jakościowe diagnozowanie stanu bezpieczeństwa państwa.

- analiza strategiczna współczesnego świata.

Perspektywy rozwoju badań nad bezpieczeństwem.

5. PODSTAWY i METODOLOGICZNE BADAŃ NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA

Cele i funkcje badań naukowych

Zadania i typy badań naukowych

Przedmiot (obiekt) badań

Założenia i ograniczenia badawcze.

Problemy badawcze

Cele badań

Hipotezy naukowe

Zmienne i wskaźniki.

Teren badań

Ogólna charakterystyka metod badania bezpieczeństwa.

6. METODY TEORETYCZNE BADAŃ W NAUCE O BEZPIECZEŃSTWIE

Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie.

Zadania i cechy teoretycznych metod badawczych

Charakterystyka procesów poznania myślowego (analiza, synteza, dedukcja, indukcja, redukcja, abstrahowanie, porównanie, analogia, przeciwstawienie, uzasadnienie, klasyfikowanie, dowodzenie naukowe, uogólnienie, wnioskowanie)

7. METODY I TECHNIKI EMPIRYCZNE I FORMALNE STOSOWANE W BADANIU BEZPIECZEŃSTWA

Zadania i cechy teoretycznych metod badawczych

Charakterystyka metod i technik badawczych

- metoda obserwacyjna

- metoda symulacji

- metoda eksperymentalna

- analiza strategiczna

- metody statystyczne

- metoda sondażu diagnostycznego

- metoda monograficzna

- metoda analizy i krytyki źródeł

- metoda analizy i krytyki piśmiennictwa

8. NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE BADAŃ BEZPIECZEŃSTWA

Rodzaje narzędzi badawczych.

Przygotowanie wybranych narzędzi badawczych.

Zastosowanie narzędzi w procesie badań.

Dobór próby w badaniach i jej reprezentatywność.

9. PRZEBIEG PROCESU BADAŃ BEZPIECZEŃSTWA

Organizacja i metodologiczny schemat badań naukowych

Przebieg procesu badań naukowych

- konceptualizacja badań

- realizacja badań właściwych

- finalizacja badań

10. PISARSTWO NAUKOWE W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA

Zadania i zasady pisarstwa naukowego.

Rodzaje pisarstwa naukowego.

Język pracy naukowej.

Zagadnienia terminologii naukowej.

Źródła wykorzystywane w badaniach bezpieczeństwa.

Etyka badań naukowych i czynniki mające wpływ na badacza.

11. WYMAGANIA PRACY PROMOCYJNEJ Z BEZPIECZEŃSTWA

Funkcje i zadania pracy promocyjnej

Konstrukcja pracy promocyjnej

Wymagania ogólne pracy.

Wymagania redakcyjne pracy.

Wymagania formalne pracy.

Metody dydaktyczne:

http://www.umk.pl~z_polcikiewicz

Uwagi:

Dr P. Tomaszewski - wyk. (łączony z BN; p=0) - BW - st. I - rok 2 - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.