Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 2751-PL-S1-3-MSP
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe stosunki polityczne 2751-PL-S1-3-MSP
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021/22Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 101
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Alabrudzińska
Literatura:

Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.

The global 1989 : continuity and change in world politics, ed. by G. Lawson, Ch. Armbruster, M. Cox, Cambridge 2010.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2007.

Kuźniar R. (i in.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006.

Współczesne stosunki międzynarodowe, cz. 3: Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku - geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne, pod red. E. Cziomera. Kraków 2015.

Zakres tematów:

Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych. Czynniki międzynarodowych stosunków politycznych; Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych (państwo, organizacje międzynarodowe, Unia Europejska); Dyplomacja (pojęcie, formy, funkcje dyplomacji). Służba dyplomatyczna i konsularna; Bezpieczeństwo międzynarodowe (istota, zagrożenia, działania na rzecz bezpieczeństwa). Organizacja Narodów Zjednoczonych; Stosunki radziecko – amerykańskie w latach 1969 – 1989; Ewolucja sytuacji politycznej w Europie w latach 1969 – 1989. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Transformacja ładu międzynarodowego po zimnej wojnie (Pierestrojka w ZSRR, Jesień Ludów 1989 roku w Europie Środkowej, zjednoczenie Niemiec, rozpad Jugosławii); Rola międzynarodowa USA na przełomie XX i XXI wieku. Rola międzynarodowa Unii Europejskiej i NATO; Ewolucja ładu międzynarodowego w XXI wieku.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- referatu

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie przez studenta pracy semestralnej i jej prezentacja.

Uwagi:

Prof. E. Alabrudzińska - (ćw. łączone z BN, p=0 ) - PL - 3 rok - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.