Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium [2751-S1-2-PSEM] Semestr letni 2021/22
Proseminarium, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Proseminarium [2751-S1-2-PSEM]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22L] (zakończony)
Proseminarium [PSEM], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 305
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Modrzyńska
Literatura:

Akty prawne:

1. Uchwała nr 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej na WPiSM (https://www.wnopib.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Uchwala-nr-4-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-dyplomowania-oraz-budowy-pracy-dyplomowej-licencjackiej-i-magisterskiej.pdf).

2. Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z 18 kwietnia 2016 roku: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (https://www.wnopib.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-rektora-45_postepowanie_w_spr_nadania_tytulu_zawod.pdf).

3. Zagadnienia do egzaminu kierunkowego na poszczególnych kierunkach studiów (https://www.wnopib.umk.pl/student/niezbednik-studenta/procedura-zakonczenia-studiow/)

Literatura podstawowa:

1. Bäcker R. i in. (2016), Metodologia badań politologicznych, PTNP, Warszawa (https://docer.pl/doc/xecx08n).

2. Gambarelli G., Łucki Z (2001), Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Universitas, Kraków.

3. Kozłowski R. (2009), Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych: z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

4. Młyniec W., Ufnalska S (2004), Scientific Communications czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, SOURUS, Poznań.

5. Wojciechowska R. (2010), Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa.

6. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską (różne wydania).

7. Zaczyński W. (1995), Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. Żuk, Warszawa.

8. Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (różne wydania).

Literatura uzupełniająca:

literatura dotycząca tematyki pracy licencjackiej

Zakres tematów:

Celem proseminarium jest ugruntowanie wiedzy studenta w wybranej subdziedzinie oraz wyposażenie go w podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą prowadzenia elementarnych badań w obrębie danej dziedziny. Student zdobywa elementarne umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja wyników badań, pozwalające na rozwiązywanie problemów pojawiających się w obrębie wybranej dziedziny. Po zakończeniu proseminarium student potrafi przygotować zarówno proste naukowe prace pisemne oraz przygotować i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu nauk o polityce i administracji.

1. Wybór tematyki pracy i sformułowanie tematu

2. Metodologia pracy badawczej

3. Przygotowanie konspektu pracy licencjackiej

4. Etyka w pracy naukowej

5. Elementy techniczne (m.in. podział pracy na rozdziały i podrozdziały, przygotowanie przypisów)

6. Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej

7. Przygotowanie roboczej wersji wstępu do pracy licencjackiej

8. Przygotowanie roboczej wersji wybranego rozdziału pracy licencjackiej

9. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej

10. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

Metody dydaktyczne:

1. analiza zaproponowanych przez studentów, zgodnych z ich zainteresowaniami, tematów prac,

2. analiza aktów prawnych niezbędnych w procesie przygotowania pracy

3. prezentacje multimedialne + ustny komentarz,

4. dyskusja problemowa,

5. praca pisemna (konspekt + fragmenty pracy licencjackiej).

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność (dozwolone 2 nieobecności, wszystkie dodatkowe powinny być zaliczone na dyżurze),

2. udział w dyskusji na zajęciach,

3. zaliczenie prac pisemnych.

Uwagi:

proseminarium Dr J. Modrzyńska - 2 rok - WNoPiB - stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)