Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody analizy danych ilościowych [2403-PE-120-s2] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody analizy danych ilościowych [2403-PE-120-s2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 346
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Cuprjak
Literatura:

Aksamit E., Gangestad S.,Simpson J. (2017). Indywidualne różnice w socjoseksualności: dowody na trafność konwergencyjną i dyskryminacyjną, [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 24 (1/2017): s. 277–312.

Aranowska E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: SCHOLAR

Brzeziński J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Gdańsk: GWP

Brzeziński J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Bedyńska S., Brzezicka A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Kraków: SPSS

Ferguson G. A., Takane Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa: WSiP

Malarska A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. Kraków: SPSS Polska

Pakov T.. Pierce K. (2005). Do biegu, gotowi - start!, Gdańsk: GWP

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zakres tematów:

Temat 1. Powtórzenie wiadomości na temat problemów badawczych oraz poziomów pomiaru

* Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 89-97; 97-112.

Temat 2. Wprowadzenie do programu SPSS. Przygotowywanie bazy danych - ankieta, test

* Bedyńska S., Brzezicka A., (2007), Rozdział 2. Wprowadzanie danych i podstawy pracy z programem SPSS, w: Statystyczny Drogowskaz, s. 33-61.

Temat 3. Metody opisu statystycznego - miary tendencji centralnej (średnia arytmetyczna, dominanta, mediana) oraz podsumowania zmiennych

*Bedyńska S., Brzezicka A., (2007), Rozdział 3. Tabelaryczne, graficzne i liczbowe sposoby podsumowywania zmiennych, w: Statystyczny Drogowskaz, s. 62-94.

*Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 205-206;

Temat 4. Metody opisu statystycznego - miary dyspersji (odchylenie standardowe, rozstęp)

* Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 206-209;

Temat 5. Miary współzmienności (współczynnik kontyngencji, chi kwadrat, korelacja r-Spearmana, korelacja r-Pearsona)

Bedyńska S., Brzezicka A., (2007), Rozdział 4. Miary związku pomiędzy zmiennymi- współczynnik korelacji, w: Statystyczny Drogowskaz, s. 94-115.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 210-222.

Temat 6. Wnioskowanie statystyczne/ miary dotyczące różnic (m. in. test t-Studenta, jednoczynnikowa ANOVA)

Bedyńska S., Brzezicka A., (2007), Rozdział 8. Porównywanie dwóch grup: testy t-studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki, w: Statystyczny Drogowskaz, s. 184-208.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 223-236

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: praca ze źródłem drukowanym, objaśnienie, opis.

Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna, metoda badawcza.

Metody praktyczne: analiza danych, praca w programie PS Imago

Metody i kryteria oceniania:

W skład zaliczenia ćwiczeń wchodzą następujące elementy:

- obecność na zajęciach - 2 p. (2p wszystkie obecności, 1p jedna nieobecność, 0p dwie nieobecności; przy czym ponad dwie nieobecności jest warunkiem dyskwalifikującym zaliczenie bez ich odpracowania w ustalonej formie)

- aktywność na zajęciach - 3 p.

- test wiedzy - 15 p.

Suma max: 20 p.

19-20 p. bdb

17-18 p. db+

15-16 p. db

13-14 p. dst +

11-12 p. dst

Uwagi:

I rok pedagogika - s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)