Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS1Z-PNJR] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego [2514-s1ROS1Z-PNJR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 400
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 400
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 20:00
sala 304
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Irena Matczyńska
Literatura:

Literatura:

Matczyńska I., Język rosyjski dla Polaków (cz. 1), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Matczyńska I., Język rosyjski dla Polaków (cz. 2), Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020.

Zakres tematów:

Nauczanie na odległość

W zakresie fonetyki języka rosyjskiego opanowanie:

– wymowy wszystkich akcentowanych samogłosek;

– wymowy spółgłosek, artykulacyjnie istotnie różniących się od polskich;

– żywych procesów fonetycznych (redukcja samogłosek nieakcentowanych, asymilacje spółgłoskowe);

– innych zjawisk fonetycznych (wymowa spółgłosek podwojonych, wymowa nietypowych dla języka polskiego grup spółgłoskowych, realizacja miękkości synchronicznej, wymowa przyimków przed wyrazami ortotonicznymi);

– podstawowych konturów intonacyjnych.

W zakresie gramatyki rosyjskiej opanowanie:

– rzeczowników nieodmiennych i odmiennych: deklinacje, przypadki, kategoria żywotności - bez uwzględnienia wyjątków;

– zaimków osobowych, dzierżawczych, wskazujących, zwrotnych: odmiana, użycie;

– przymiotników: odmiana twardotematowa, miękkotematowa;

– czasowników: koniugacje, czasy, tryby, czasowniki ruchu z przedrostkami i bez przedrostków – bez uwzględnienia wyjątków;

– liczebników głównych, łączliwości liczebników z rzeczownikami;

– określania dokładnego czasu i momentu czynności;

– określania niedokładnego czasu, odległości;

– wyrażania posiadania, istnienia, przynależności.

W zakresie leksyki opanowanie tematów:

– Я и моя семья: определение возраста, национальности, степени родства, профессии, увлечений, способов времяпрепровождения, занятий, учёбы – своих и членов своей семьи.

– Моя комната (дом, квартира, общежитие): типы помещений в квартире, обстановка комнат, названия цветов, уборка квартиры (домашние обязанности членов семьи).

– Распорядок дня и недели. Определение времени: месяцы, дни недели, часы и минуты.

– Человек и его внешний вид: определение роста, цвета волос, глаз, и т.д.

– Город: определение городских объектов, их предназначение. Городской транспорт, уличное движение.

– Идём за покупками. Виды магазинов и отделов. Определение веса, количества, видов упаковок и средств оплаты.

Wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej:

1. Zawieranie znajomości – bezpośredniej i za pośrednictwem osób trzecich, przedstawiania się;

2. Zwracanie się do osób starszych, nieznajomych, rówieśników itd.;

3. Powitanie, pożegnanie;

4. Wyrażanie prośby, pragnienia (np. w sklepie, na poczcie, w stołówce);

Ze względu na specyfikę nauczania języka rosyjskiego na I roku (nauczanie zintegrowane) tematy leksykalne oraz wyrażenia z dziedziny rosyjskiej etykiety językowej wymienione w sylabusie z podziałem na semestr zimowy i letni w ciągu roku akademickiego przeplatają się, poszerzają i wzajemnie się uzupełniają.

Metody dydaktyczne:

Podające, problemowe, eksponujące, praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe.

Ocena jest wystawiana na ostatnich zajęciach w semestrze.

Nauczanie zdalne:

W trakcie trwania zajęć, prac pisemnych, zaliczeń w formie zdalnej student musi pozostać w zasięgu włączonej kamery.

Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Uwagi:

I rok, filologia rosyjska s1, lingwistyka stosowana s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)