Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [2401-AI-SM-11-s2] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [2401-AI-SM-11-s2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala C 2.55
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Głowacka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010.

2. Sapa R., Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009.

3. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2011.

4. Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

6. Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, Warszawa 2006.

7. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką?: poradnik metodyczny, Gdańsk 2006.

8. Gambarelli G., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, Warszawa 2002.

2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

3. Metodologia: tradycje i perspektywy, pod red. M. Walczak, Lublin 2010.

4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2005.

Zakres tematów:

1. Dostępność informacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Dostępność serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością,

seniorów i innych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem -

3. Otwarte Zasoby Edukacyjne - idee i praktyka: inicjatywy,

wykorzystanie, studia przypadku, badania porównawcze

4. Promocja instytucji kultury

5. Zrównoważony rozwój w organizacji instytucji kultury.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K1, K2, U2

2. Przygotowanie referatu związanego z tematyką i postępem studenta w realizowaniu pracy badawczej – W1, W2, W3, U1, U2, U3

3. Prezentacja referatu oraz odpowiedź z zakresu wykorzystanych w nim rozwiązań – U2, K1, K2

4. Napisanie pracy magisterskiej – W1, W2, W3, U1, U2, U3

Kryteria oceniania:

Semestr zimowy 2020/2021:

- obecność i aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

- przygotowanie konspektu pracy mgr (do 60% oceny)

- prezentacja konspektu (do 20% oceny)

Semestr letni 2020/2021:

- obecność i aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

- przygotowanie jednego rozdziału pracy mgr (do 60% oceny)

- prezentacja rozdziału (do 20% oceny)

Semestr zimowy – 2021/2022

- obecność i aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

- przygotowanie dwóch rozdziałów pracy (do 60% oceny)

- prezentacja referatu (do 20% oceny)

Semestr letni 2021/2022:

- jedyna składowa oceny oparta jest o napisaną pracę mgr (100%)

Ostateczna ocena z zajęć:

bdb – 92%-100%

db plus+ – 83% do 91%

db– 76% do 82%

dst plus – 68% do 75%

dst – 52% do 67%

ndst– 51% i poniżej

W semestrze zimowym 2020/2021, z powodu pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się wyłącznie zdalnie synchornicznie (MS Tems)i asynchronicznie (Moodle).

Uwagi:

AI- I rok s2 -prof dr hab. Ewa Głowacka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)