Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [2401-AI-SM-11-s2] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [2401-AI-SM-11-s2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala C 1.45
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Kruszewski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a153b61671b444f1189bed11e4a9b6cfc%40thread.tacv2/conversations?groupId=727632bd-d792-4f80-b77e-b87936fffd58&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

2. Bielec E., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

3. Borcz L., Vademecum pracy dyplomowej, Bytom 2001.

4. Kamiński T., Poradnik dla prowadzącego i piszącego prace dyplomowe, Warszawa 2000.

5. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?, Gliwice 2005.

6. Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001.

7. PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

8. PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.

9. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2001.

10. Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece

w różnych dawkach, Warszawa 2002.

11. Sapa R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów www bibliotek akademickich, Kraków 2005.

12. Sapa R., Metodologia badań. obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2010.

13. Sapa R., Proste badania webometryczne, zagraniczne odnośniki do polskich bibliotek uniwersyteckich, [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. Marii Kocójowej, Kraków 2004.

14. Sidor M., Jakość usług bibliotecznych - metoda SERVQUAL, Kraków 2006.

15. Szmigielska T. U., Niezbędnik młodego naukowca: poradnik dla piszącego pracę dyplomową, wyd. 3 zm. i uzup., Warszawa 2007.

16. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2001.

17. Wolański A., Edycja tekstów, Warszawa 2008.

18. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

19. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, Warszawa 1995.

20. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe, Bydgoszcz 1997.

Zakres tematów:

1. Prace dyplomowe, ich rodzaje, cele i charakter; zasady pisarstwa naukowego.

2. Wewnętrzna konstrukcja pracy naukowej, standaryzacja nazewnictwa naukowego.

3. Przygotowanie, analiza i ocena poszczególnych fragmentów pracy pod względem merytorycznym i formalnym.

Metody dydaktyczne:

metoda projektu

coaching

mentoring

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie nadsyłanych cyklicznie rozdziałów pracy magisterskiej

konsultacje online odbywają się w trybie synchronicznym w aplikacji Microsoft Teams na kanale:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a153b61671b444f1189bed11e4a9b6cfc%40thread.tacv2/conversations?groupId=727632bd-d792-4f80-b77e-b87936fffd58&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Uwagi:

AI- I rok s2 - dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)