Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny: Funkcjonowanie gwar wyspowych w warunkach dwujęzyczności [2514-s2ROS2Zmon-FGW] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wykład monograficzny: Funkcjonowanie gwar wyspowych w warunkach dwujęzyczności [2514-s2ROS2Zmon-FGW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 303
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Paśko-Koneczniak
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Grek-Pabisowa 1999 – I. Grek-Pabisowa‚ Staroobrzędowcy. Szkice z historii‚ języka‚ obyczajów‚ Warszawa.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Nowicka, Głowacka-Grajper (red.) 2003 - E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

- Grzybowski, Głuszkowski 2008 – С. Гжибовский, М. Глушковский, Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [в:] Русские старообрядцы. Язык.Культура. История. Сборник статей к XIV Международному съезду славистов, под ред. Л. Л. Касаткина, Москва, с. 200-214.

- Iwaniec 1977 – E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa.

- Nowicka, Głuszkowski (red.) 2013 - E. Nowicka, M. Głuszkowski, Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń.

- Paśko-Koneczniak 2011 – D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń.

- Zielińska 1996 – A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa.

Zakres tematów:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z rosyjską gwarą Rosjan-staroobrzędowców mieszkających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polskiego otoczenia na język staroobrzędowców. Analogiczną sytuację językową obserwujemy w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii, znajdującej się w rosyjskim otoczeniu językowym.

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Historia i kultura staroobrzędowców.

2. Staroobrzędowcy w Polsce.

3. Gwary wyspowe, kontakty językowe, problem bilingwizmu.

4. Rosyjska gwara staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

5. Wpływ polszczyzny na gwarę staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

6. Zapożyczenia językowe, wstawki, kalki i formacje hybrydalne.

7. Akcentuacja w gwarze staroobrzędowców.

8. Polska gwara mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii (historia, kultura i wpływy języka rosyjskiego na gwarę).

Metody dydaktyczne:

Jak w części głównej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się kolokwium zaliczeniowym na ocenę (100%).

Na ocenę dostateczną (3.0) należy uzyskać 60%, na ocenę dostateczną plus (3,5) - 66%, na dobrą (4.0) - 72 %, na dobrą plus (4,5) - 78%, na bardzo dobrą (5) - 85% możliwych do uzyskania punktów.

Uwagi:

II rok, filologia rosyjska s2, spec. ogólna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)