Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [2401-K-S2-1L-SMGR] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [2401-K-S2-1L-SMGR]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala S.122
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Psychologii (dawny APL) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Karczmarczyk, Daniel Żuromski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd5a8rhtsLlT1fSCieYna7UMGPb_LnqC8epME939GiM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0f218fe0-b744-430b-bfbe-7c0c610e6b8b&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

Prepozycje lektur:

Podręcznik na podstawie reguł APA dostępny na stronie: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/apa-pl.pdf

Instytut Socjologii, (2017) „Parnas 3.0, Podręcznik Autora Rozpraw z zakresu nauk społecznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Nęcka, E., & Stocki, R. (2011). Jak pisać prace z psychologii: poradnik dla studentów i badaczy. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych" Universitas".

Ponadto:

Barrett, Lisa Feldman (2020) Jak powstają emocje. Sekretne życie mózg, Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa.

Colagè, I., & d’Errico, F. (2018). Culture: The driving force of human cognition. Topics in Cognitive Science.

Dehaene S., (2021), Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery... jak dotąd, tłum. D. Rossowski, Wydawnictwo: Copernicus Center Press, Kraków. (Rozdział 5 i 6).

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33, 61–83.

Heyes C. (2019) Précis of Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking. Behavioral and Brain Sciences 42, e169: 1–58 (1-13).

Jankovic, M., & Ludwig, K. (Eds.). (2017). The Routledge handbook of collective intentionality. Routledge. (rozdział do wyboru).

Kiverstein, J. (Ed.). (2016). The Routledge handbook of philosophy of the social mind. Taylor & Francis. (rozdział do wyboru).

Tomasello M. (2002), Kulturowe źródła ludzkiego poznawania; przeł. J. Rączaszek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (Rozdział 1)

Tomasello M. (2015), Historia naturalna ludzkiego myślenia, przeł. B. Kucharzyk, R. Ociepa, Kraków: Copernicus Center Press, 2015. (rozdział do wyboru).

Tomasello M. (2016c), Dlaczego współpracujemy?, przeł. Ł. Kwiatek, Kraków: Copernicus Center Press, 2016. (Rozdział 1).

Tomasello M. (2019), Becoming Human. A Theory of Ontogeny, Cambridge, MA: Harvard University Press. (rozdział do wyboru).

Żuromski, D. (2020). Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych. „Filozofia Nauki”, 28(2), 47-74.

Żuromski D. (2020), The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation, “Logic and Logical Philosophy”,

Żuromski, D., Pacholik-Żuromska A., Fedyniuk A., (2022) Extending the understanding of Cognitive Pragmatics: communication, transformation and metacognition, „Analiza i Egzystencja” 58 (2022), 65–91, DOI: 10.18276/aie.2022.58-04

Żuromski, D., Fedyniuk A., Marek E., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705.

Zakres tematów:

Proponowane obszary badawcze:

Idea społeczno-kulturowego wpływu na formowanie się umysłu i zdolności poznawcze, w szczególności:

Myślenie jest dla współpracy (M. Tomasello).Teoria umysłu jako zdolność społeczna i kulturowa. Ja-intencjonalność (i-intentionality) vs. my-intencjonalności (we-intentionality). Idea pragmatyki/semiotyki kognitywnej. Wpływ języka na umysł/poznania. Ewolucja języka i komunikacji. Altruizm, zachowania prospołeczne, moralność. Wpływ nowoczesnych technologii na umysł/poznanie/zachowanie. Poznanie społeczne w kontekście immersyjnych środowisk wirtualnych. Kultura jako siła napędowa ludzkiego poznania (np. kumulatywna ewolucja kulturowa, ewolucja kulturowa, koewolucja geny-środowisko, biokulturowy współkonstruktywizm (Biocultural Co-Constructivism). Koncepcja Gadżetów poznawczych C. Heyes. Teoria konstruowanej emocji L. F. Barrett. Różnorodność poznawcza (cognitive diversity) a uniwersalizm. Hipoteza recyklingu mózgu (egzaltacja kulturowa). Poznanie matematyczne oraz zdolność do pisania i czytania jako zdolności kulturowe (S. Dehaene). Holistyczne poznanie Azji vs analityczne poznanie Zachodu (R. Nisbett). Społeczeństwo „WIERD”. (Henrich I inni).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne to: eksponujące (pokaz, prezentacja), aktywizujące – samodzielne opracowanie wybranego tematu, aktywizujące – praca magisterska.

W szczególności powyższe i poniższe punkty będą realizowane dzięki dyskusji teoretycznej prowadzącej do sformułowania tematu pracy; przygotowania literatury, sporządzanie notatek, zapoznanie się z dostępnymi metodami badań, metodologią pisania pracy naukowej, obecną literaturą na dane zagadnienie, przygotowaniem konspektu pracy i jego konsultacji z opiekunem pracy. Prezentacji założeń i hipotez pracy na seminarium magisterskim.

Platformą do komunikacji oraz dostępu do materiałów jest aplikacja MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5y_9IfyJokU-OxHJwS7-Xmuj7BKR8KcaP57_qOFey1U1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8746e924-8a72-4281-9f75-1806489c411f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Metody i kryteria oceniania:

Celem seminarium magisterskiego jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy magisterskiej z kognitywistyki. Seminarium trwa trzy semestry. Realizacja tego celu jest zatem rozłożona na trzy semestry i zawiera również trzy aspekty, ogólnie:

• opanowanie warsztatu naukowego pisania pracy magisterskiej oraz

• zapoznanie się z proponowanymi na seminarium lekturami.

• samodzielnie realizacja wybranego projektu badawczego.

Celem semestru pierwszego jest sporządzenie jest plan pracy magisterskiej, który ma zawierać:

1. Tytuł pracy,

2. Opis zagadnienia czy problemu, jaki w rozprawie zostanie podjęty. Przy czym: należy w sposób jasny sformułować problem czy zagadnienie; uzasadnić dlaczego jego podjęcie jest ważne; jaka jest nasza perspektywa/strategia podejścia do owego problemu i czy praca ma charakter teoretyczny, empiryczny, praktyczny itd.

3. Rozpisanie treści z punktu (2) w postaci rozdziałów i zwrócenia uwagi na ich ilość i to, jakie treści w każdym rozdziale będą zawarte.

4. Punkt (3) więc też sprowadza się do przedstawienia wstępnego spisu treści (tytuły rozdziałów i podrozdziałów).

5. Podanie bibliografii, tj. pozycji, na których praca ma być oparta.

6. Całość napisana w taki sposób, aby mogła stanowić Wstęp czy Wprowadzenie do pracy licencjackiej.

Ocena z semestru pierwszego to ocena z przesłanego w postaci tekstu (format doc ,doxc lub pdf) planu pracy (format A4, czcionka 12, odstęp 1,5)., poprzedzona referatem lub prezentacją owego planu.

Celem semestru drugiego jest złożenie co najmniej gotowego rozdziału pierwszego pracy (wraz z bibliografią) oraz Wstępu.

Ocena z semestru pierwszego to ocena z przesłanego w postaci tekstu (rozdziału pierwszego pracy pracy oraz Wstępu) ((format doc, doxc lub pdf) planu pracy (format A4, czcionka 12, odstęp 1,5)., poprzedzona referatem lub prezentacją owego planu.

Celem semestru trzeciego jest realizacja ostatecznego kształtu i treści pracy magisterskiej, zgodzie z wymaganiami profesjonalnego tekstu naukowego sformułowanymi w podręcznikach oraz złożenie rozprawy i jej recenzja przez promotora (opiekuna pracy) oraz recenzenta.

Ocena z semestru trzeciego to ocena z złożonej pracy magisterskiej.

Cele owe są realizowane zarówno przez ogólną dyskusję nad warsztatem pisania pracy, jak i indywidualnych konsultacji w merytorycznej i redakcyjno-edytorskiej, również w sporządzania korekty pracy.

Uwagi:

seminarium lato kognitywistyka s2 I rok- A. Karczmarczyk i D. Żuromski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)