Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1100-12-F22-0-SemMgr] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1100-12-F22-0-SemMgr]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:40 - 11:10
(sala nieznana)
każda środa, 11:20 - 12:50
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Ewa Siemińska
Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

J. Konowalczuk, Wycena nieruchomości do celów kredytowych, POLTEXT, Warszawa 2014

E. Siemińska, Kontrakty budowlane, CeDeWu, Warszawa 2020

Zakres tematów:

Tematyka seminarium obejmuje problematykę zarządzania, a w szczególności:

1. Rynek nieruchomości w Polsce i w wybranych krajach (uwarunkowania ekonomiczno-prawne, analiza statystyczna i ekonomiczna, analiza różnych segmentów rynku nieruchomości)

2. Inwestowanie na rynku nieruchomości

3. Zielone inwestycje, pasywne budownictwo, certyfikaty obiektów budowlanych

4. Idea zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości

5. Ryzyko klimatyczne vs projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości

6. Zrównoważony rozwój na przykładach wybranych inwestycji

7. Analiza efektywności projektów inwestycyjnych

8. Ryzyka na rynku nieruchomości – źródła i metody zarządzania ryzykiem

9. Decyzje inwestycyjne i finansowe inwestorów instytucjonalnych (w tym jednostek samorządu terytorialnego) i inwestorów indywidualnych

10. Działalność rozwojowa podmiotów gospodarczych

11. Analiza ekonomiczna (w tym finansowa) i ocena działalności podmiotów gospodarczych w zarządzaniu przedsiębiorstw

12. Specyfika zarządzania nieruchomościami

13. Obrót nieruchomościami, praca pośrednika w obrocie nieruchomościami, transakcje na rynku nieruchomości

14. Projekty rewitalizacyjne – wybrane przykłady

15. Zagadnienia własne proponowane przez studenta mieszczące się w tematach kierunkowych seminarium

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wymogów formalnych i merytorycznych nt. pisania prac dyplomowych na UMK.

Dyskusje problemowe nt. rynku nieruchomości magazynowych jako tematu pracy dyplomowej

Omawianie case study jako przykładu części empirycznej pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

wyznaczone przez promotora postępy w przygotowaniu pracy dyplomowej

Uwagi:

grupa - prof. E. Siemińska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)