Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie [1100-12-Z21-0-SemMgr] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [1100-12-Z21-0-SemMgr]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Zenon Wiśniewski
Strona domowa grupy: https://www.econ.umk.pl/gospodarowania-zasobami-pracy/pracownicy/?id=412100
Literatura:

Literatura będzie wskazana seminarzyście po wyborze tematu pracy.

Zakres tematów:

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Na seminarium preferowane są tematy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, oparte na przykładach z praktyki. Gdy słuchacz nie ma możliwości napisania pracy o charakterze empirycznym, to wtedy przygotowuje opracowanie na podstawie studiów literaturowych. Na seminarium mogą być także realizowane prace z innych dziedzin - powiązanych z profilem studiów.

Promotor przyjmuje w pierwszej kolejności propozycję tematu od studenta, a w przypadku jej braku podejmuje próbę znalezienia tematu odpowiadającego zainteresowaniom i możliwościom piszącego.

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC PODYPLOMOWYCH

I. ZARZĄDZANIE PERSONELEM

1. Analiza procesu rekrutacji kadr (na przykładzie firmy)

2. E-rekrutacja

3. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników

4. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych

5. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi

6. Proces doboru pracowników (na przykładzie firmy)

7. Adaptacja nowo przyjętych pracowników w organizacji

8. Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce lub na przykładzie przedsiębiorstwa

9. Praca zdalna w warunkach pandemii

10. Zarządzanie talentami w organizacji

11. Analiza szkolenia zawodowego (na przykładzie firmy)

12. Dualny system kształcenia zawodowego

13. Projekt szkolenia zawodowego dla wybranej grupy pracowniczej w organizacji

14. Przemieszczenia pracowników (na przykładzie firmy)

15. Ścieżki kariery zawodowej (na przykładzie grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa)

16. Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji kadr

17. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy)

18. Absencja pracowników (na przykładzie organizacji)

19. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy)

20. Wartościowanie pracy (na przykładzie organizacji)

21. System wynagrodzeń (na przykładzie organizacji)

22. Motywowanie za pomocą płac (na przykładzie organizacji)

23. Motywowanie pozapłacowe (na przykładzie organizacji)

24. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym

25. Pokolenie Y w organizacji i oczekiwania wobec pracy

26. Oczekiwania wobec pracy pokolenia Z

27. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w organizacji

28. Zwolnienia personelu (na przykładzie firmy)

29. Outplacement na przykładzie organizacji

30. Outsourcing funkcji personalnej

31. Działalność socjalno-bytowa (na przykładzie organizacji)

32. Analiza kosztów pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa)

33. Mobbing w miejscu pracy

II. RYNEK PRACY

1. Analiza bezrobocia na wybranym lokalnym rynku pracy

2. Wybrane problemy deregulacji/flexicurity rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

3. Swobodny przepływ pracy w krajach Unii Europejskiej

4. Migracje z Polski po akcesji z Unią Europejską

5. Analiza wybranych form nietypowego zatrudnienia w Polsce

6. Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce

7. Pokolenie Y i Z na rynku pracy w Polsce

8. Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce

9. Telepraca w Polsce i innych krajach

10. Analiza działalności organizacji pozarządowych na rzecz rynku pracy

11. Instrumenty polityki państwa na rynku pracy w Polsce

12. Analiza polityki rynku pracy w wybranym kraju

13. System edukacji a bezrobocie wśród młodzieży

14. Bezrobocie młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

15. Grupy problemowe na rynku pracy w Polsce

16. Analiza wybranej grupy problemowej na lokalnym rynku pracy (np. młodzież, osoby starsze, długotrwale bezrobotni)

17. Analiza bezrobocia młodzieży na określonym rynku pracy (w powiecie lub województwie)

18. Długotrwałe bezrobocie w Polsce lub na lokalnym rynku pracy

19. Młodzież trzy razy nic (NEET) na rynku pracy

20. Możliwości aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce

21. Szkolenie zawodowe jako instrument polityki rynku pracy (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

22. Roboty publiczne i prace interwencyjne (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

23. Analiza dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy)

24. Zatrudnienie subwencjonowane (na przykładzie firmy)

25. Poradnictwo i doradztwo zawodowe

26. Analiza programów specjalnych w wybranym urzędzie pracy

27. Programy zatrudnieniowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w województwie kujawsko-pomorskim lub wybranym powiecie

28. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Prace przygotowane przez seminarzystów są oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy. Prowadzący seminarium posiada 40-letnie doświadczenie w prowadzeniu seminarium i dokłada należytej staranności, aby prace nie wzbudzały kontrowersji przy ocenie.

Uwagi:

grupa - prof. dr hab. Z. Wiśniewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)