Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty mixmedialne [1401-WMX-3L-sm-SJ] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty mixmedialne [1401-WMX-3L-sm-SJ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 12:30 - 15:30
sala 1
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magda Górska
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Józefowski, E. (2009). Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować (R.4. Charakterystyka osób zdolnych (78-99); R.7. Programy edukacyjne rozwijające zdolności twórcze (175-209); R.8. Ewaluacja programu kształcenia. Modele ewaluacji (210-220)), Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nęcka, E. (2005). Trening twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’

Olinkiewicz, E., Repsch, E. (red.) (2001).Warsztaty edukacji twórczej, Wrocław: Wydawnictwo Europa

Sternberg, R.J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże - skarby - przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci z klas I-III, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Literatura uzupełniająca

Didkowska, B. (2008). Media elektroniczne a rysunek dzieci i młodzieży, (W:) W. Limont, B. Didkowska (red.): Edukacja artystyczna a metafora (145-157)

, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dziedziewicz, D. (2010). Śladami wyobraźni twórczej. Bajka i działania plastyczne jako metody stymulowania i analizowania twórczości najmłodszych, (120-143)), (W:) M. Karwowski, A. Gajda (red.): Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa: APS

Gajda, J. (2010). Media w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Hopfinger, M. (2002). Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa: Oficyna Naukowa

Józefowski, E. (2005). Warsztaty twórcze w edukacji plastycznej na podstawie doświadczeń własnych, (W:) W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.): Dylematy edukacji artystycznej, t.1 Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze (388-410),

Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kaczorowska, B. (2008). Projekt fotograficzny ,,Przedmiot, którego nie ma” (W:) W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.): Zdolności. Talent. Twórczość (89-98),

t.II, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Sobczyk, D. (2010). Ten się śmieje ostatni, kto najwolniej kojarzy? Wpływ treningu twórczości z wykorzystaniem humoru na poziom kreatywności (W:) M. Karwowski, A. Gajda (red.): Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolne( 160-119),

Warszawa: APS

Soszyński, M. (2010). Rozwijanie kreatywności poprzez Fabularny Trening Twórczości, (W:) M. Karwowski, A. Gajda (red.): Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej(160-119),Warszawa: APS.

Netografia:

Wiesław Karolak- http://www.karolak.wshe.lodz.pl/

Eugeniusz Józefowski - http://jozefowski.com.pl/

Dokumentacja z przeprowadzonych warsztatach w latach 2006-2011 - Blog ZEA (zakładka Warsztaty twórcze) - http://zakladeduart.wordpress.com/

Dokumentacja z warsztatów twórczych ZEA (na stronie FNiS UMK w galerii od 2006 roku) - http://www.festiwal.torun.pl/2006/galeria/

Zakres tematów:

• przygotowanie struktury czasowej i przestrzennej indywidualnych działań artystyczno – edukacyjnych w całej strukturze warsztatów

• planimetryczne rozłożenie indywidualnych warsztatów artystyczno – edukacyjnych w konkretnej przestrzeni przeznaczonej do realizacji warsztatów

• opracowanie narracji warsztatów

• opracowanie szczegółowych scenariuszy zajęć z dziećmi

• przygotowanie projektu instalacji

• przygotowanie projektu kostiumów

• zaplanowanie kosztorysu i opracowanie planu zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji projektów i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych

• zilustrowanie instalacji artystycznych

• szczegółowe opisanie działań w ramach warsztatów artystyczno – edukacyjnych MIXprzestrzenie

• opracowanie książki artystycznej stanowiącej podręcznik warsztatu autorskiego,

• omówienie, dyskusja na temat warsztatów, prezentacja dokumentacji

Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu,) metody aktywizujące, metody heurystyczne

- zajęcia prowadzone w formie hybrydowej 50/50

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): (K1,K2,K3,K4,K5).

- prace śródsemestralne: projekt autorskiego warsztatu twórczego, współpraca z autorami innych warsztatów, instalacja artystyczna, działania artystyczno edukacyjne, dokumentacja z procesu przygotowania i realizacji warsztatów. (W1,W2,W3,W4,W5,U1,U2,U3,U4)

Kryteria oceniania:

Końcową ocenę student uzyskuje na podstawie systematycznego i czynnego uczestnictwa w zajęciach, zaprojektowania i zrealizowania autorskiego warsztatu twórczego spełniającego warunki związane z głównym tematem warsztatów. Ocenia się oryginalność i adekwatność rozwiązań, współpracę z autorami innych warsztatów oraz końcową zrealizowaną książkę artystyczną, która stanowić będzie wartość podręcznika, umożliwiającego przeprowadzenie działań edukacyjno-artystycznych.

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Uwagi:

sztuka mediów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)