Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Estetyka performatywności [1401-EstPe-5Z-sm-SJ] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Estetyka performatywności [1401-EstPe-5Z-sm-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 12:15 - 13:45
sala 1
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magda Górska
Literatura:

Aksamit B., Borowski J. Były sobie drzewa. [w:] "Gazeta Wyborcza", 27.03.2017

Bodei R. (2016). O życiu rzeczy. Łódź: Wydawnictwo Przypis

Bourriaud N., (2012). Estetyka relacyjna. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Brach-Czaina J., (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na istnienie

De Burca P., (2014). Ksiądz przeżegnał, szambo zniknęło [w:] „Gazeta Wyborcza” nr 154, s. 21

De Certeau, M., (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuka działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

De Certeau M., Giard L., Mayol P., (2008). Wynaleźć codzienność. Mieszkać, gotować. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Domańska, E., „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce.Teksty Drugie 2007, 5, s. 48-61 https://rcin.org.pl/Content/51247/WA248_67479_P-I-2524_domanska-zwrot.pdf

Goffman E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia

Heinrich B., (2014). Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Lear J., (2013). Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Orliński W. O czym szumią drzewa [w:] Gazeta Wyborcza 22.09.2016, s. 21-22

Wohlleben P. (2016). Sekretne życie drzew. Kraków: Wyd. Otwarte

Zakres tematów:

Estetyka relacyjna

Estetyka codzienności (M. de Certeau)

Estetyk artefaktów

Estetyka ekofaktów

Obrazy jako akt performatywny

Czytanie jako akt performatywny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu,) metody aktywizujące, metody heurystyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w ramach ćwiczeń:

• Podstawą zaliczenia semestru (na ocenę) jest opracowanie i wykonanie przez studenta projektów plastycznych nawiązujących do omawianych i prezentowanych na zajęciach form i estetyk performatywnych. (K_W04), (K_W02), (K_W07)

• ważnym elementem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział oraz zaangażowanie w przygotowywanie projektów (K_U05)

Kryteria oceny

• stopień przyswojenia wiedzy na temat przedstawianych estetyk performatywnych oraz ich społecznego i kulturowego występowania w świecie współczesnym (K_W04)

• umiejętność samodzielnego i oryginalnego interpretowania wybranych estetyk performatywnych w odniesieniu do ich kontekstu znaczeniowego i estetycznego (K_U13), (K_K01)

• jakość formalno-estetyczna realizacji, biegłość techniczna, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania. (K_W02), (K_W03), (K_U02), (K_U04), (K_U06)

Uwagi:

sztuka mediów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)