Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagadnienia rynku sztuki i antyków [1402-ZRS-1L-MZ-S2] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zagadnienia rynku sztuki i antyków [1402-ZRS-1L-MZ-S2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:30 - 18:00
sala 136
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Miedziak
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2421
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016

TERMINOLOGIA

- Kębłowski J., Oryginał, replika, kopia, falsyfikat... Refleksje na temat kilku pojęć historii sztuki

- Słownik sztuk pięknych

HISTORIA RYNKU SZTUKI

Maksymiuk M. Antykwarstwo lat 90. charakterystyka, Perspektywy Kultury 2: 2010 nr 1, s. 49-54

Fletcher O., Helmreich A., The rise of the modern art market in London 1850-1939

Skotniczna E., Początki profesjonalizacji rynku sztuki na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku

Ryszkiewicz A., Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim (Warszawa 1953) oraz Handel dziełami sztuki w okupowanej Warszawie 1939–1944 [w:] Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985, Warszawa 1988, s. 223–233).

FUNKCJONOWANIE RYNKU SZTUKI

Dziuba D., Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie, Warszawa 2008

Żaglewska D., Sztuka czy biznes? Sekrety antykwariuszy, Warszawa 2018

Bołdok S., Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne

Dziamski G., Spór o rynek, https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/grzegorz_dziamski_-_spor_o_rynek.pdf

INWESTOWANIE W DOBRA LUKSUSOWE

Cichorska J.I., Rozwój rynku sztuki jako przykład inwestycji alternatywnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 2015, Vol. XLIX, nr 4 https://journals.umcs.pl/h/article/view/1322/1672

Grabowska A., Inwestycja alternatywne na rynku sztuki, Zeszyty Naukowe ZPSB, Firma i Rynek, 2012/1 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-e1eb5c84-e2d0-40bc-8f71-4432ce9fc3e5/c/fir_2012_01_agrabowska.pdf

Borowski K., Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki https://www.researchgate.net/publication/275581506_Inwestycje_alternatywne_w_Polsce_i_na_swiecie_na_przykladzie_rynku_dziel_sztuki

Grabowska-Pieśla A., Analiza inwestycji w dzieła sztuki - jako klasy aktywów na polskim rynku aukcyjnym, Zeszyty Naukowe ZPSB - Firma i Rynek, 2012/2 (43) http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9bebb940-1421-4575-804a-0a04d244d21e/c/zn_firma_i_rynek_2012_2_anna_grabowska-piesla.pdf

MIĘDZYNARODOWY RYNEK SZTUKI

Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.

Białynicka-Birula J., Instrumenty oddziaływania na przepływ dzieł sztuki w ramach zintegrowanego rynku Unii Europejskiej, opracowanie cząstkowe badań statutowych 47/ KARiBM/2/5/157 [w:] Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, AE w Krakowie, Kraków 2004.

PRAWO

Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska, Warszawa: LEX, 2011.

STUDIA PRZYPADKÓW:

Garlicki S., Sklepy Krakowa na początku XX wieku. Kraków 2008, s. 261-265: Antykwariaty

Bołdok S., Malarstwo na aukcjach w Polsce, ceny 1990-1997

Bołdok S., Malarstwo na aukcjach w Polsce, ceny 1998-2000

Bołdok S., Znaki srebra do lat 40. XX w. w Polsce

Golka M., Opinie artystów plastyków o rynku sztuki, „Rynek Sztuki Współczesnej”

1986 (lipiec), s. 53

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, red. G. Borkowski, A. Mazur

RAPORTY

Białynicka-Birula J., Raport o rynku dzieł sztuki, online: www.kongreskultury.pl; http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_rynku_dziel_sztuki,pid,519.html

Gorczyca Ł., Rynek sztuki współczesnej w Polsce. Raport na Kongres Kultury Polskiej, „Obieg”, 2009 nr 16 online: http://www.obieg.pl/wydarzenie/14142#9 (12 grudnia 2010).

Białynicka-Birula J., Analiza rynku dzieł sztuki w Unii Europejskiej w układzie czasowo-przestrzennym, opracowanie cząstkowe badań statutowych 60/KARiBM/2/2005/S/232 [w:] Badania postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, AE w Krakowie, Kraków 2005.

WYCENY

Szafrański W., Wilk D., Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce, „Santander Art and Culture Law Review” 1/2017 (3), s. 115–156.

BADANIA AUTENTYCZNOŚCI I PROWENIENCJI

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (obecnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, Warszawa 2012. https://issuu.com/nimoz/docs/problematyka_autentyczno__ci_dzie__

Lewandowska A., Zalewska K., Zielińska K., ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, wyd. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytów, Warszawa 2015 https://www.nimoz.pl/files/publications/24/ABC_Prowieniencja_internet.pdf

Morka M., Kilka uwag o wartości sygnatur oraz pisaniu ekspertyz, w: Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 21-22 maja 1999 roku przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie, red. J. Miziołek, M. Morka, Warszawa 2001, s. 254.

Markowski D., Ocena autentyczności dzieła na przykładzie wybranych obrazów polskiego malarstwa XIX i XX wieku, w: Ars longa – vita brevis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Zbigniewa Brochwicza, Toruń 18-19 X 2002, red. J. Flik, Toruń 2003, s. 249–268

Markowski D., Opinia badawczo-konserwatorska obrazu Rybak z siecią przypisywanego Leonowi Wyczółkowskiemu z Muzeum Narodowego w Gdańsku, Bydgoszcz 2008, s.1–9;

Widła T., Rola eksperta pisma w identyfikacyjnych badaniach obrazów, Ochrona Zabytków XXXI (1978), nr 1 (120) http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7eb03f34-7393-48b8-abc0-77f8874befbd

Widła T., Metody ustalania autentyczności obrazów, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne, t. 10, 1979

Widła T., Ekspertyza sygnatury malarskiej, Katowice 2016.

Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora-restauratora, red. Daniela Pinna, Monica Galeotti, Rococo Mazzeo, Toruń 2012.

NETOGRAFIA

https://rynekisztuka.pl

https://artinfo.pl

https://www.forbes.pl/rynek-sztuki

INNE

Katalogi aukcyjne

Zakres tematów:

Bloki tematyczne (Małgorzata Baka):

1: KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTUR RYNKU SZTUKI I ICH UCZESTNIKÓW: historia rynku sztuki w XX i XXI wieku; przegląd domów aukcyjnych, galerii komercyjnych; wydarzenia branżowe, targi sztuki; dzielnice handlowe wielkich miast; najważniejsi marszandzi, kolekcje i stowarzyszenia; rekordy cenowe

2. FUNKCJONOWANIE RYNKU SZTUKI: inwestowanie w dobra luksusowe; mecenat firm; mechanizmy rynkowe; tendencje, analiza przemian; różne typy odbiorców rynku sztuki i antyków; indeksowanie rynku sztuki

3. RYNEK AUKCYJNY W INTERNECIE i NFT, narzędzia cyfrowe do badania rynku sztuki

4. PRAWNE ASPEKTY RYNKU SZTUKI w POLSCE i OBROTEM DZIEŁAMI SZTUKI NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM: prawodawstwo krajowe i międzynarodowe; wywóz dzieł sztuki za granicę; nabywanie dzieł sztuki za granicą; regulaminy domów aukcyjnych - analiza

5. WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU SZTUKI: sztuka młodych; sztuka nowych mediów; nowe obszary kolekcjonerskie; sztuka Internetu

Metody dydaktyczne:

metoda konwersatoryjna, pokaz multimedialny, studium przypadku, metoda ewaluacyjna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie zaliczenia kolokwium końcowego.

Znajomość literatury tematu i terminologii.

Uwagi:

odk s2, MZ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)