Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka konserwacji zabytków - kamień [1402-MKZ-KA-3Z-RK-SJ] Semestr zimowy 2022/23
Pracownia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka konserwacji zabytków - kamień [1402-MKZ-KA-3Z-RK-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Pracownia [PRC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 11:15
sala 217
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Zaręba
Literatura:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2. W. Domasłowski, M. Kęsy Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 2004.

3. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

4. P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005.

5. J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

6. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w Budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996.

7. J.W. Łukaszewicz, Badanie możliwości uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 155-165.

8. M. Obajtek, K. Lisek, Badania nad możliwością zastosowania cementu glinowego w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 247-249.

9. D. Sobkowiak, Badania nad zastosowaniem żywic silikonowych typu Adhesil K-1 do sporządzania kitów oraz imitacji kamieni naturalnych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 166-173.

10. L. Bujała, M. Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

Zakres tematów:

Kamienie porowate, typy zapraw do uzupełniania ubytków-przygotowanie próbek do badań;

Badania nasiąkliwości wagowej wodą;

Badania porowatości otwartej;

Badania wytrzymałości mechanicznej;

Kamienie nieporowate, materiały do uzupełnień;

Metody dydaktyczne:

Indywidualna i grupowa praca studentów pod kierunkiem prowadzącego wzbogacona o metodę podająca (wyjaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do właściwego wykonania zadania). Zajęcia odbywają się przy pomocy następujących metod dydaktycznych poszukujących: ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące elementy: obecność na wszystkich zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów), zrealizowanie wszystkich ćwiczeń ujętych w konspekcie przekazanym przez prowadzącego, pisemne opracowanie wyników przeprowadzonych badań dostarczone prowadzącemu w postaci sprawozdania.

Na ocenę studenta składa się:

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- ocena ze sprawozdania.

Uwagi:

kir sj, III rok, elementy i detale architektoniczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)