Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego [1402-PKD-3Z-SJ] Semestr zimowy 2022/23
Pracownia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego [1402-PKD-3Z-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Pracownia [PRC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 12:45
sala 217
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Maćko, Karolina Witkowska
Literatura:

1. Literatura z zakresu sztuki dotycząca konserwowanego obiektu

2.Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, praca pod redakcją Wiesława Domasłowskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

3. Preventive Conservation of Stone Objects; Domasłowski, Wiesław(ed.); Wydawnictwo UMK. Totuń 2003.

4. Proceedings fo the 10th International congress on deterioration an conservation of stone, Stockholm, June 27-July 2, 2004/ Kwiatkowski Daniel(ed.); ICOMOS Sweden, 2004; 2 vols. (1104p), ISBN: 91-631-1458-5;

5. Stefan Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986, ISBN: 83-220-0178-9

6. Hubert Sylwestrzak, Jolanta Kachnic, Kamienne tworzywo sztuki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ISBN: 978-83-231-2442-9

7. Konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, Łukaszewicz Jadwiga(red.); Materiały z sesji, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, ISBN: 83-231-1124-3

8. Studia o konserwacji, Korzeniowski Tomasz(red.); Materiały z I ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Zabytków, Toruń 1999, i tony następne II(2000), III(2001, IV(2002).

9. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Soldenhoff Bożena(red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, ISBN:83-231-1429-3

10. Wiesław Domasłowski, Maria Kęsy-Lewandowska, Jadwiga Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998, ISBN: 83-231-0909-3

11. Piotr Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, ISBN: 83-231-1713-6

12. Jerzy Ciabach, Właściwości żywic sztucznych w konserwacji zabytków, wydanie 3 poprawione, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2001

13. Sławomir Skibiński, Alicja Strzelczyk, Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1993, ISBN: 83-231-0411-5

14. Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Wydawnictwo UMK 2004,

15. Prace magisterskie(archiwum Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby)

16. Dokumentacje prac konserwatorskich i restauratorskich(archiwum Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby)

17. Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonane przez studentów Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby w Katedrze Technologii i Techniki Sztuk Plastycznych

18. Artykuły w czasopismach:

-Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, ISSN: 1234-5210

-Ochrona Zabytków, ISSN: 0029-8247

-Renowacje i Zabytki, ISSN: 1643-2029

-Acta Universitatis Nicolai Copernici, Wydawnictwo UMK

Zakres tematów:

Realizacja prac dokumentacyjnych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich przy minimum dwóch obiektach zabytkowych wykonanych z kamienia naturalnego(wapieni, marmurów, piaskowców, alabastru etc.) lub z kamienia "sztucznego"(wykonanych różnymi technikami z użyciem spoiwa mineralnego: wapiennego, cementowego, gipsowego i innych). Przystąpienie do zajęć wymaga wiedzy z profilaktycznej konserwacji zabytków kamiennych, chemii, przygotowania artystycznego, wiedzy w zakresie historii sztuki, fotografii, geologii.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów odnośnie profilaktyki konserwacji zabytków, wzmacniania i uzupełniania ubytków w kamieniu oraz zajęć z metodyki konserwacji zabytków, student opisuje stan zachowania obiektu, opracowuje plan prac badawczych, wykonuje samodzielnie odkrywki, podstawowe badania konserwatorskie, pobiera próbki do badań specjalistycznych, instrumentalnych. W oparciu wyników badań oraz ocenę stanu zachowania, student formułuje cel prac, opracowuje założenia konserwatorskie i przygotowuje program prac konserwatorskich uwzględniając kolejność planowanych zabiegów. W trakcie realizacji prac konserwatorskich student jest zobligowany do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich, w którym opisuje przebieg prac, swoje spostrzeżenia i wnioski w trakcie wykonywanych zabiegów, wyniki z prowadzonych prób i badań itp. Równocześnie adept wykonuje szczegółową dokumentację fotograficzną obiektu, obejmującą stan zachowania zabytku przed przystąpieniem do prac, przebieg ich realizacji oraz efekt zakończenia. Efektem ukończenia prac konserwatorskich i restauratorskich obiektu jest opracowana przez studenta dokumentacja konserwatorska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie wykonanej konserwacji i restauracji obiektu zabytkowego. Elementem zaliczenia jest również wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu. Ponadto, do oceny wlicz się obecność studenta na zajęciach w okresie przewidzianym programem studiów, terminowe ukończenie poszczególnych etapów prac, dobra organizacja stanowiska pracy, aktywność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolności techniczne i artystyczne.

Uwagi:

rzeźba kamienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)