Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego [1402-PKiR-3Z-SJ] Semestr zimowy 2022/23
Pracownia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego [1402-PKiR-3Z-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Pracownia [PRC], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 14:00
sala 107 (ZKMiRzP)
Wydział Chemii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Daria Piasecka, Elżbieta Szmit-Naud
Literatura:

Jak w sekcjach nadrzędnych, a ponadto literatura przedmiotu, dotycząca wybranych do konserwacji-restauracji obrazów:

- Andrzej Rzempołuch: „Późnorenesansowy Ołtarz z Bartoszyc. Epizod Niderandyzmy w Prusach Książęcych” Wydawnictwo

"Cymelia" 2004. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie [ONLINE];

- Katarzyna Cieślak., Luterańska sztuka kościelna w Gdańsku (1540-1794) [w:] ILUK J., MARIAŃSKA D., (red.) Protestantyzm i protestanci na Pomorzu, Gdańsk – Koszalin 1997;

- Katarzyna Cieślak, Sztuka reformacji 1557-1793, [w:] GRZYBKOWSKA T. (red.) Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do

końca XVIII wieku, Gdańsk 1997;

Katarzyna Cieślak, Kościół-cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII

w.), Gdańsk 1992;

- M. Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535 – 1684, Szczecin 2005;

- P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2007;

- ks. Stanisław Józef Kłossowski, Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem ... Józefa Świętego przy obrazie tegoż Świętego patryarchy w

Kollegiacie kaliskiey ... uczynione..., Kalisz 1788;

Zakres tematów:

Studenci pod kierunkiem prowadzących wykonują konserwację i restaurację wybranych obiektów oraz dokumentację konserwatorską przebiegu tych prac. W roku akademickim 2022/2023 do tego celu dla 2 grupy wytypowane zostały następujące obiekty:

- obraz olejny na płótnie pt. Pejzaż z sosnami, J. Bim, XX w., własność prywatna;

- obraz olejny na płótnie wraz z ramą pt. Marsz pogrzebowy, I. Tobolski, XX w., własność prywatna;

- obraz olejny na płótnie wraz z ramą pt. Pejzaż z kobietą niosącą drewno, 1922 r., własność prywatna;

- obraz olejny na płótnie pt. Vanitas, Śmierć, I. Tobolski, XX w., własność prywatna;

- obraz olejny na podobraziu drewnianym wraz z ramą pt. Matka Boska Częstochowska, XX w., własność prywatna;

- obraz olejny na płótnie pt. Alpejska dolina, Clara Kettlitz, 1900 r., własność prywatna.

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują praktyczne ćwiczenia na rzeczywistych obiektach zabytkowych, których wybór jest dostosowany do charakteru zajęć, a także badania konserwatorskie i wstępne badania technologiczne pod ścisłym nadzorem nauczyciela prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z dwóch semestrów cyklu dydaktycznego.

Obecność na zajęciach, umożliwiająca realizację planowanych zadań jest warunkiem niezbędnym uzyskania zaliczenia. Student oceniany jest na podstawie zaangażowania w realizowane prace, jakości i zakresu ich wykonania, umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich, realizacji przyjętego harmonogramu prac. Ważną składową jest również ocena jakości wykonanej dokumentacji prac konserwatorsko-restauratorskich (wersja elektroniczna i wersja papierowa wraz z wywołanymi fotografiami).

Uwagi:

kir sj, III rok, malarstwo i rzeźba polichromowana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)