Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie (zima) [2404-P-4Z-SMGR-SJ] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie (zima) [2404-P-4Z-SMGR-SJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 10:45 - 12:15
sala S.122
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Psychologii (dawny APL) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
Literatura:

APA Manual VI Wydanie oraz polski odpowiednik

(http://www.pwsz.konin.edu.pl/userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf)

Zakres tematów:

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta

wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy

magisterskiej z psychologii. Seminarium trwa 4 semestry.

Prace empiryczne z zakresu procesów poznawczych (percepcja, uwaga, pamięć, wyobraźnia, decyzje).

W trakcie seminarium magisterskiego student samodzielnie realizuje wybrany projekt badawczy, poprzedzony sformułowaniem w sposób dojrzały tematu pracy, opanowaniem umiejętności korzystania z literatury będącej uzasadnieniem podjętego tematu badawczego, przeprowadza badanie oraz przygotowuje profesjonalny raportu z badania (w formie poszerzonego artykułu empirycznego) w zgodzie z wymaganiami profesjonalnego tekstu naukowego sformułowanymi w podręczniku APA Manual VI Wydanie. Praca pisana jest pod kierunkiem wybranego promotora (opiekuna pracy magisterskiej). Poza spotkaniami w grupach seminaryjnych prowadzonych przez opiekuna student jest zobowiązany do odbywania indywidualnych konsultacji z opiekunem pracy.

Plan działań:

1. Przypomnienie wymogów pracy empirycznej, informacji o strukturze raportu empirycznego, wymaganiach APA Manual VI Wydanie, opis konkretnych kroków, jakie należy podjąć przystępując do przygotowania pracy magisterskiej

2. Dyskusja teoretyczna prowadząca do sformułowania tematu pracy

3. Przygotowanie literatury, sporządzanie notatek, zapoznanie się z dostępnymi metodami badań

4. Przygotowanie konspektu pracy i jego konsultacja z opiekunem pracy

5. Prezentacja założeń i hipotez pracy na seminarium magisterskim

6. Dobór narzędzi badawczych

7. Przeprowadzenie badania

8. Analiza statystyczna wyników

9. Przygotowanie pierwszej i kolejnych wersji pracy pod kierunkiem opiekuna

10. Złożenie pracy magisterskiej i jej recenzja przez promotora (opiekuna pracy) oraz recenzenta.

Metody dydaktyczne:

dyskusje, konsultacje, prezentacje

Metody i kryteria oceniania:

na zaliczenie semestru na IV roku (I sem) oczekuję projektu badawczego (2 str.; wg wzoru; uzasadnienie teoretyczne, problem, hipotezy, zmienne);

na zaliczenie roku IV (II sem): część teoretyczna i metoda

na zaliczenie kolejnego semestru na V roku (III sem): przeprowadzenie badań, zebranie danych

rozliczenie końcowe V roku (IV sem): praca dyplomowa (a wcześniej obliczenia, opis wyników i dyskusja)

Uwagi:

psychologia IV rok - seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)