Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia i antropologia społeczna [2525-s1ETN3L-SIAS] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia i antropologia społeczna [2525-s1ETN3L-SIAS]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 16:30
sala C 2.47
Collegium Humanisticum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Bielska
Literatura:

Babbie, Earl. 2005. Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, tłum. Witold Betkiewicz i in.

Bauman, Zygmunt. 1990. Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań, tłum. Jerzy Łoziński.

Zakres tematów:

Zajęcia 1-2

Zajęcia organizacyjno-zapoznawcze.

Zajęcia 3-4 i 5-6

Wprowadzenie do socjologii.

Bauman, Zygmunt. 1990. Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań, tłum. Jerzy Łoziński.

Zajęcia 3-4: rozdziały 1-6 (ss. 1-70), zajęcia 5-6: rozdziały 7-12 (ss. 71-132).

Zajęcia 7-8 i 9-10

Wprowadzenie do metodologii badań społecznych.

Babbie, Earl. 2005. Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, tłum. Witold Betkiewicz i in.

Zajęcia 7-8: rozdziały 5, 7, zajęcia 9-10: rozdziały 13, 14 i 15.

Zajęcia 11-30

Metody i techniki badań socjologicznych

A. Ankiety

B. Wywiady

C. Analiza treści. Obserwacje

D. Inne niestandardowe metody badawcze

E. Analiza danych socjologicznych

F. Pisanie raportów

G. Etyka badań socjologicznych

Metody dydaktyczne:

1. Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy (dyskusje wokół tekstów naukowych oraz realizacja praktycznych zadań badawczych).

2. Głos zabieramy dobrowolnie. Nie ma wywoływania do odpowiedzi.

3. Na zajęciach obowiązuje wprowadzony zarządzeniem rektora nakaz noszenia maseczek ochronnych: https://www.umk.pl/koronawirus/ogolne-zasady-dzialania-uniwersytetu/. Zgodnie z zarządzeniem rektora brak maseczki oznacza nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach. Maseczka, która odsłania nos i/lub usta jest noszona nieprawidłowo. Bardzo proszę o tym pamiętać. Zwalczanie koronawirusa to nasza wspólna odpowiedzialność jako społeczeństwa. Szczepienia i środki ostrożności pozwalają na powrót do edukacji stacjonarnej.

Proszę na bieżąco informować mnie o jakichkolwiek szczególnych okolicznościach wpływających na możliwość uczestniczenia w zajęciach. Dotyczy to w szczególności zachorowania na Covid-19 i/lub kwarantanny Państwa lub innych domowników. Każdą taką sytuację będziemy omawiać indywidualnie.

4. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych w planie godzinach. Ewentualna zmiana terminu następuje zawsze po uzgodnieniu z grupą (musi pasować wszystkim osobom z grupy).

5. Osoby studiujące są odpowiedzialne za samodzielne sporządzanie notatek z zajęć. Osobiście polecam notatki ręczne (nasze mózgi zapamiętują wtedy najwięcej).

6. Dopuszczalne jest używanie telefonów komórkowych i laptopów do pracy na zajęciach (sporządzanie notatek, korzystanie z tekstów etc.).

7. Korzystanie z telefonów komórkowych i/lub komputerów na zajęciach do innych celów co do zasady nie powinno się wydarzać (nieakceptowalne jest na przykład korzystanie z mediów społecznościowych – o ile nie w celach badawczych). Telefony powinny być wyłączone lub wyciszone (bez wibracji itp.). Jeżeli okaże się, że ktoś czeka na jakiś ważny telefon, należy o tym uprzedzić prowadzącą przed zajęciami.

8. Wszystkie teksty mają charakter obligatoryjny. Czytając teksty, należy zwrócić uwagę na: 1) główną tezę tekstu, 2) kluczowe pojęcia w nim zawarte, 3) definicje tych pojęć.

9. Każda osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności (nieobecności przez dwa dni kalendarzowe), bez uzasadnień. Gdy się źle czujemy, lepiej zostać w domu. Trzecia nieobecność wymaga odrobienia (wykonanie zadania związanego z zajęciami). Większa liczba nieobecności wiąże się z negocjacjami z prowadzącą (większe zadania powiązane z zainteresowaniami badawczymi prowadzącej). Każda osoba sama pilnuje limitu nieobecności i odpowiada za konsekwencje przekroczenia tego limitu.

10. Ze względu na ochronę danych osobowych proszę o nieprzedstawianie mi zwolnień lekarskich ani jakichkolwiek innych dokumentów medycznych (dane medyczne to dane szczególnie wrażliwe). Ewentualne przeziębienie powinno się zmieścić w limicie nieobecności.

11. Polecane metody efektywnej nauki do wykorzystania w pracy własnej to: robienie notatek (np. przepisywanie w domu w czytelny sposób); pozytywne nastawienie do tematu; wykorzystywanie podkreśleń/kolorów, by zaznaczyć najważniejsze zagadnienia; tworzenie skojarzenia (mnemotechniki); rozplanowanie materiału, podział na części; odznaczanie tego, co już się umie; porządkowanie materiału do nauki; robienie fiszek (z działami materiału); przekładanie materiału na swój język; tłumaczenie komuś; przewietrzony pokój, picie wody lub energetyka; żucie gumy; technika Pomodoro, (zob. aplikacja „Drzewko”); oglądanie video na youtubie/w aplikacji, na których ktoś inny się uczy i robi notatki; uczenie się z kimś na żywo przez aplikację; wspólna nauka, też np. na Skypie; powtarzanie na głos; zrobienie zaplanowanych rzeczy nienaukowych przed nauką; porządkowanie przestrzeni; samotne uczenie się; spokój i cisza, np. w nocy; słuchanie muzyki w czasie uczenia się, playlisty do nauki (ograniczona melodyka; dźwięki lasu/deszczu); nagradzanie się/siebie.

12. Szanujemy swój czas i siebie nawzajem. Akceptowalne jest spóźnienie się na zajęcia w przypadku np. problemów z dojazdem. Takie sytuacje powinny być jak najrzadsze. O spóźnieniu należy uprzedzić prowadzącą i/lub kogoś z grupy.

13. Na zajęciach można spożywać napoje.

14. Na zajęciach nie spożywamy posiłków, zostawiamy sobie tę przyjemność na czas przerwy.

15. Osoby, które zorientują się w czasie zajęć, że szybko się uczą i zajęcia im problemu nie sprawiają, zachęcam do kontaktu ze mną. Znajdziemy dla Państwa dodatkowe zadania, by nauczyć się więcej. Te dodatkowe zadania nie wpłyną na ocenę z zajęć ani nie będą oceniane (będą za to sprawdzane). Służą wyłącznie samorozwojowi.

16. Na tych zajęciach – tak jak na wszystkich innych – obowiązuje zasada uczciwości. Jeżeli coś trzeba wykonać samodzielnie, to należy to zrobić bez pomocy innych. Jeśli w danej grupie, to w tej grupie. Jeśli bez notatek i jakichkolwiek innych pomocy dydaktycznych, to właśnie w takiej formie (nieściąganie i nieplagiatowanie).

Metody i kryteria oceniania:

OCENA

Oceny zostaną wystawione na podstawie raportu badawczego z pracy z całego semestru, a następnie roku. Raport zawierać będzie wszystkie wykonane na zajęciach zadania badawcze (pytania badawcze, narzędzia, pliki nagrań, notatki badawcze, analizy i raporty). Raporty przygotowywanie będą w parach, ewentualnie w grupach trzyosobowych. Kryteria oceny raportu zostaną przedstawione w trakcie zajęć.

Do zaliczenia zajęć wymagane jest uzyskanie 60% punktów.

Skala ocen:

niedostateczny 0-59% punktów

dostateczny 60-74% punktów

dostateczny plus 75-79% punktów

dobry 80-84% punktów

dobry plus 85-89% punktów

bardzo dobry 90-100% punktów

Uwagi:

III rok, etnologia-antropologia kulturowa s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)