Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Master Seminar [2401-CS-12-MS-s2] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Master Seminar [2401-CS-12-MS-s2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 18:30 - 20:00
sala S.123
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Psychologii (dawny APL) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bibianna Bałaj
Literatura:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: Author.

https://www.apa.org/science/leadership/students/authorship-paper.pdf

https://www.apa.org/science/leadership/students/research-responsibilities.pdf

Zakres tematów:

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta

wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy

magisterskiej z psychologii. Seminarium trwa 4 semestry.

Prace empiryczne z zakresu procesów poznawczych (percepcja, uwaga, pamięć, wyobraźnia, decyzje).

W trakcie seminarium magisterskiego student samodzielnie realizuje wybrany projekt badawczy, poprzedzony sformułowaniem w sposób dojrzały tematu pracy, opanowaniem umiejętności korzystania z literatury będącej uzasadnieniem podjętego tematu badawczego, przeprowadza badanie oraz przygotowuje profesjonalny raportu z badania (w formie poszerzonego artykułu empirycznego) w zgodzie z wymaganiami profesjonalnego tekstu naukowego sformułowanymi w podręczniku APA Manual VI Wydanie. Praca pisana jest pod kierunkiem wybranego promotora (opiekuna pracy magisterskiej). Poza spotkaniami w grupach seminaryjnych prowadzonych przez opiekuna student jest zobowiązany do odbywania indywidualnych konsultacji z opiekunem pracy.

Plan pracy:

1. Prezentacja wymogów pracy empirycznej, informacji o strukturze raportu empirycznego, wymaganiach APA Manual VII Wydanie, opis konkretnych kroków, jakie należy podjąć przystępując do przygotowania pracy magisterskiej

2. Dyskusja teoretyczna prowadząca do sformułowania tematu pracy

3. Przygotowanie literatury, sporządzanie notatek, zapoznanie się z dostępnymi metodami badań

4. Przygotowanie konspektu pracy i jego konsultacja z opiekunem pracy

5. Prezentacja założeń i hipotez pracy na seminarium magisterskim

6. Dobór narzędzi badawczych

7. Przeprowadzenie badania

8. Analiza statystyczna wyników

9. Przygotowanie pierwszej i kolejnych wersji pracy pod kierunkiem opiekuna

10. Złożenie pracy magisterskiej i jej recenzja przez promotora (opiekuna pracy) oraz recenzenta.

Główne obszary badawcze: wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć.

Aktualne projekty:

* Badania rotacji umysłowej

* Badania wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektów (miniatura BB)

* Wpływ stanu dezorientacji przestrzennej na schematy ruchów oczu u ekspertów i laików (eksperymenty z wykorzystaniem eyetrackera prowadzone w symulatorze lotu w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej),

* Badania interakcji wzrok-komputer (Gaze Interaction) u osób z niepełnosprawnością ruchową (we współpracy z fundacją Światło)

Metody dydaktyczne:

* Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

* Metody aktywizujące – samodzielne opracowanie

wybranego tematu, konstrukcja/ dobór narzędzi i

przeprowadzenie badań

* Metody aktywizujące – praca dyplomowa (raport z badania)

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy dyplomowej (wystawiona przez opiekuna i

recenzenta)

http://www.hum.umk.pl/studenci/informacje-dziekanatu/procedura-ukonczenia-studiow/?fbclid=IwAR33LvR3gJM-QI7jFAuDtdyfl7WZZR0_zy_5QPoeMfnn_4N3wgrLeT_5r4k

Uwagi:

Cognitive Science s2 - I rok - dr Bibianna Bałaj

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)