Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski II [3600-2ZEN-OGOLN-060Z] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 2031

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II [3600-2ZEN-OGOLN-060Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2031 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala IA
Wydział Teologiczny jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala IA
Wydział Teologiczny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Anna Olkiewicz-Mantilla
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=782
Literatura:

Podręczniki wiodące:

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig - English File Intermediate Plus, Fourth Edition, OUP 2020

Pierson Ch., Dickerson L., Scott F., Exploring Theological English, Piquant Editions, 2010

Orme Robert, Biblical Literacy, Collins, 2017.

Orme Robert, Christianity, Collins, 2017.

Materiały uzupełniające:

Czekierda Krzysztof Dictionary of Religious Terms and Phrases, Wydawnictwo M, Kraków, 2004.

The Catechism of the Catholic Church

The Bible

A Simple Prayer Book

Strony internetowe:

http://www.newadvent.org/cathen/ ,

http://www.vatican.va/phome_en.htm

Zakres tematów:

1. Religious vocabulary, Christian symbols based on Dictionary of

Religious Terms and Phrases

2. Sacral architecture – opis kościoła

3. Introducing Theology

4. My faith in everyday life – przegląd anglojęzycznej prasy katolickiej

5. The Roman Catholic Church in Britain

6. Other Christian and non-Christian Churches and Groups

7. Selected Prayers and Hymns

8. The Lives of Saints (selected biographies of saints)

9. Ten Commandments

10. Papal Documents: John Paul II, Benedict XVI, Francis

Zakres zagadnień gramatycznych:

• Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach teraźniejszych, przeszłych i przyszłych.

• Wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości, Future Simple.

• Zdania czasowe i 3 tryby warunkowe – wersja bazowa.

• Stopniowanie regularne i nieregularne przymiotnika, stopień wyższy i najwyższy, stopień równy w porównaniach as … as, stopień równy przymiotnika z too, enough.

• Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne i wzajemne.

• Narrative tenses - Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

• Used to

• Mowa zależna: zdania twierdzące, pytające, rozkazujące.

• Strona bierna oraz causative „have”.

• Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po czasownikach: agree, arrange, choose, decide, expect, learn, manage, promise, want, would like, avoid, deny, enjoy, suggest, invite, teach, let, make.

• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, rzeczowniki złożone, liczba mnoga regularna i nieregularna (money, police, information, advice, news).

• Czasowniki modalne w teraźniejszości i czasowniki modalne w przeszłości.

Metody dydaktyczne:

Połączenie metody podającej (słowne, asymilacji wiedzy) i metody poszukującej (samodzielnego uczenia się):

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna i metoda projektu

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat w semestrze zimowym i letnim kończy się zaliczeniem z oceną. Kontynuacja lektoratu na III roku studiów.

Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratu omówione są w dokumencie "Zasady uczestnictwa w lektoracie" dostępnym na stronie kursu na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich testów cząstkowych na min. 60%, odpowiedzi ustnej, a także zaliczenie wszystkich prac pisemnych. Student ma również obowiązek wykonania 2 testów zdalnych w semestrze dostępnych na platformie Moodle oraz ćwiczeń zdalnych wyznaczonych przez prowadzącego.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim przedłożonym drogą mailową lub podczas konsultacji.

Z powodu pandemii warunki zaliczenia i formy egzaminu mogą ulec zmianie na podstawie decyzji władz uczelni oraz kierownictwa SPNJO.

Uwagi:

4100-R2-Z-EN-B2-060-TEOLG-Z-2031

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)