Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski II [3600-2ZEN-OGOLN-060Z] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 2141

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II [3600-2ZEN-OGOLN-060Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2141 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala IA
Wydział Teologiczny jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala IA
Wydział Teologiczny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Anna Olkiewicz-Mantilla
Strona domowa grupy: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=784
Literatura:

Podręczniki wiodące:

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig - English File Intermediate Plus, Fourth Edition OUP, 2020

Magdalena Cierach, Barbara Mindziul, Kamila Narbutt-Rogalska - English for Social Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Seria Career Paths: Elder Care and Psychology, Express Publishing

Strony internetowe:

https://www.communio-icr.com/

https://humanumreview.com/

http: //www.bbc.co.uk/learning/

www.bbc.co.uk, www.cnn.com, www.nytimes.com,

www.onestopenglish.com,

www.ted.com

Zakres tematów:

1. Types of families

2. Domestic violence and its effects on children

3. Care for elderly

4. Christian marriage

5. Stages of human life

6. The role of family support worker – przygotowanie do rozmowy o pracę

7. Addictions

Zakres zagadnień gramatycznych:

• Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach teraźniejszych, przeszłych i przyszłych.

• Wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości, Future Simple

• Zdania czasowe i 3 tryby warunkowe – wersja bazowa.

• Stopniowanie regularne i nieregularne przymiotnika, stopień wyższy i najwyższy, stopień równy w porównaniach as … as, stopień równy przymiotnika z too, enough.

• Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne i wzajemne.

• Narrative tenses - Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

• Used to.

Metody dydaktyczne:

Połączenie metody podającej (słowne, asymilacji wiedzy) i metody poszukującej (samodzielnego uczenia się):

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna i metoda projektu

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat w semestrze zimowym kończy się zaliczeniem z oceną. W semestrze letnim zaliczenie z oceną oraz egzamin końcowy pisemny.

Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratu omówione są w dokumencie "Zasady uczestnictwa w lektoracie" dostępnym na stronie kursu na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich testów cząstkowych na min. 60%, odpowiedzi ustnej, a także zaliczenie wszystkich prac pisemnych. Student ma również obowiązek wykonania 2 testów zdalnych w semestrze dostępnych na platformie Moodle oraz ćwiczeń zdalnych wyznaczonych przez prowadzącego.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim przedłożonym drogą mailową lub podczas konsultacji.

Z powodu pandemii warunki zaliczenia i formy egzaminu mogą ulec zmianie na podstawie decyzji władz uczelni oraz kierownictwa SPNJO.

Uwagi:

4100-R2-Z-EN-B2-060-NORODZ-Z-2141

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)