Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań literackich [2506-s2POL1Z-MBL] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań literackich [2506-s2POL1Z-MBL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 203
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Tuszyńska
Literatura:

*Bachtin M., „Gatunkowe i fabularno-kompozycyjne właściwości utworów Dostojewskiego”, [w:] tegoż, „Problemy poetyki Dostojewskiego”, przekł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

*Brooks C., „Herezja parafrazy”, przeł. J. Gutorow, [w:] „Teorie literatury XX wieku”, red. A. Burzyńska i M. P. Markowski, Kraków 2006 lub Wimsatt W. K., Beardsley M. C., „Błąd intencji” [w:] „Teorie literatury XX. Antologia”, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

*Eichenbaum B., „Jak jest zrobiony ‘Płaszcz’ Gogola”, przeł. M. Czermińska, [w:] „Rosyjska szkoła stylistyki”, opr. M. R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970.

*Fish S., „Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi?”, przeł. A. Grzeliński, [w:] tenże, „Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane”, red. A. Szahaj, Kraków 2008.

*Freud Z., „Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa”, [w:] tenże „Poza zasadą przyjemności”, Warszawa 1994.

*Gadamer H-G., „Koło jako struktura rozumienia”, przeł. G. Sowiński, [w:] tenże, „Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki”, Kraków 1993.

*Głowiński M., „Świadectwa i style odbioru”, „Teksty” 1975, nr 3; także [w:] tenże, „Style odbioru”, Kraków 1977; także [w:] „Problemy teorii literatury”, seria 3, Wrocław 1988; również [w:] tenże, „Dzieło wobec odbiorcy”, Kraków 1998.

*Hillis Miller J., „Krytyk jako żywiciel i pasożyt”, przeł. G. Borkowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.; lub w przekładzie W. Kalagi, [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą”, t. IV, cz. 2, opr. H. Markiewicz, Kraków 1996.

*Ingarden R., „Z teorii dzieła literackiego”, [w:] tenże, „Szkice z filozofii literatury”, Łódź1947; także [w:] „Problemy teorii literatury”, [seria 1], wyb. dok. H. Markiewicz, Wrocław 1967 i wyd. nast.; także [w:] „Teorie literatury XX wieku”, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

*Jakobson R., „Poetyka w świetle językoznawstwa”, przeł. K. Pomorska, [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia”, oprac. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976; także [w:] R. Jakobson, „W poszukiwaniu istoty języka”, t. II, Warszawa 1989; także „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2.

*Jung C. G., „Psychologia i literatura”, [w:] tenże, „Archetypy i symbole”, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1976.

*Łotman J., „Tekst w tekście”, przeł. J. Faryno, „Literatura na Świecie” 1985, nr 3, także J. Łotman, „Tekst w tekście (wtrącony rozdział)”, [w:] tegoż, „Kultura i eksplozja”, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999 lub Toporow Władimir , "Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej: wprowadzenie, przeł. B. Żyłko,

do tematu", Pamiętnik Literacki 1991, z. 2 lub Łotmaj J., "Tekst i struktura audytorium", przeł. B. Żyłko, Pamiętnik Literacki 1991, z1

*Ritz G., „Literatura w labiryncie pożądania. Homoseksualność a literatura polska” [w:] tegoż, „Nić w labiryncie pożądania. gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu”, przeł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz, Warszawa 2002.

*Said E., „Orientalizm. Wprowadzenie”, przeł. W. Kalinowski, [w:] „Teorie literatury XX wieku”, red. A. Burzyńska i M. P. Markowski, Kraków 2006.

*Showalter E., „Krytyka feministyczna na bezdrożach”, przeł. I. Kalinowska-Blackwood, przejrzał R. Nycz [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą”, t. IV, cz. 2, opr. H. Markiewicz, Kraków 1996, lub „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6.

*Miller N. K., „Arachnologie: Kobieta, tekst i krytyka”, przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński, [w:] „Teorie literatury XX wieku. Antologia”, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2007 lub Szczuka K., „Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet”, [w:] „Krytyka feministyczna. Siostra historii i teorii literatury”, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000.

*Szkłowski W., „Sztuka jako chwyt”, przeł. R. Łużny, [w:] „Teoria badań literackich za granicą. Antologia”, wybór, wstęp i komentarze S. Skwarczyńska, t. II, cz. III;, Kraków 1986 także [w:] „Teorie literatury XX wieku”, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

Zakres tematów:

Konwersatorium obejmuje dwa semestry poświęcone różnym metodologiom badań literackich oraz problematyce interpretacji dzieła literackiego, rozważanej w kontekście omówionych kierunków (rosyjaki formalizm, strukturalizm, semiotyka, New Criticism, poststrukturalizm i dekonstrukcjonizm, psychoanaliza literacka, krytyka feministyczna, gender studies, krytyka kulturowa i postkolonializm).

Niniejsze konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

- granice obiektywizmu w naukowej refleksji nad literaturą i konsekwencje podejścia subiektywnego;

- relacje między różnymi podejściami metodologicznymi, zasady dobierania właściwych narzędzi analityczno-interpretacyjnych do konkretnych utworów;

- zasadność i funkcjonalność konkretnych metod na przykładzie interpretacji wybranych utworów literackich;

- metodologiczne i praktyczne problemy interpretacji dzieła literackiego.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne – analizy tekstów teoretycznych i utworów literackich

Metody podające - elementy wykładu

Metody aktywizujące – dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, sprawdzian pisemny.

Uwagi:

I rok, filologia polska s2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)