Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych [2405-S-2-S1-MiT] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody i techniki badań społecznych [2405-S-2-S1-MiT]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 305
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-03-30 09:45 : 11:15 sala 305
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2023-04-13 09:45 : 11:15 sala 305
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2023-04-20 09:45 : 11:15 sala 305
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2023-04-27 09:45 : 11:15 sala 305
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
2023-05-04 09:45 : 11:15 sala 305
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Goszczyński, Monika Kwiecińska-Zdrenka, Anna Wójtewicz
Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające (10.10)

2. Jak badać? Badania ilościowe vs. jakościowe, metody mieszane, badania pierwotne vs. badania wtórne (17.10)

Obowiązkowo:

Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013, s. 29-42.

Dodatkowo:

K. Lutyńska, Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego, Wrocław 1984, s. 58-65, 150-159, 173-205.

Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, (red.) K. Lutyńska i A. P. Wejland, Wrocław 1983, s. 357-371.

3. Rodzaje wywiadów (rodzaje wywiadów, ich zalety i wady, etyka w badaniu) (24.10)

Obowiązkowo:

Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, (red.) K. Lutyńska i A. P. Wejland, Wrocław 1983, s. 26-36, 44-49, 49-60.

R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985, s. 131-155.

Dodatkowo:

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 267- 305, 325-337 (Badania sondażowe, Jakościowe badania terenowe - wywiady)

4. Zogniskowany wywiad grupowy (budowa wywiadów, zastosowanie wywiadów w pracy badawczej) (07.11)

(!) projekt grupowy: scenariusz wywiadu grupowego przygotowanego w grupie

termin złożenia 14.11

Obowiązkowo:

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001 (fragmenty)

Barbour R., 2011 Badania fokusowe. rozdz. 6

Dodatkowo:

Kvale S., 2010 Prowadzenie wywiadów. rozdz. 5

A. P. Wejland, Wywiad kwestionariuszowy a logika konwersacji. Przegląd Socjologiczny 1993, t. 42.

5. Zogniskowany wywiad grupowy (14.11)

praca w grupach - opracowanie scenariusza FGI

Obowiązkowo

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001, 12-29, 40-113, 113-141.

6. wywiady i zogniskowane wywiady grupowe – próba przeprowadzenia wywiadu fokusowego; podsumowanie działania grupowego (21.11)

7. Metoda biograficzna – wywiady indywidualne a wywiady narracyjne (28.11)

(!!) Praca domowa: znajdujemy publikowane pamiętniki, wspomnienia, biografie

Obowiązkowo

I. K. Helling, Metoda badań biograficznych, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek i M. Ziółkowski, PWN, Warszawa-Poznań 1990, s. 13-39.

Dodatkowo:

Jemielniak D. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 2, rozdz. 4

J. Włodarek, M. Ziółkowski, Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii, w: Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa 1990

8. Analiza treści – teksty i wizualność w badaniach (5.12)

(wizualność jako pole do badań)

(!!) praca domowa: na te zajęcia przynosimy swoje ulotki wyborcze i ulubione zdjęcia rodzinne (zwłaszcza zdjęcia z dzieciństwa), reklamy prasowe/fotografie prasowe, plakaty

Obowiązkowo

Jemielniak D. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 2, rozdz. 7

Banks M., 2009 Materiały wizualne w badaniach jakościowych. rozdz. 1

Rose G., 2010 Interpretacja materiałów wizualnych. rozdz. 3

Dodatkowo

Jemielniak D. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 1, rozdz. 7

9. Analiza treści – kultura popularna i podejście krytyczne (12.12)

Wytwory kultury popularnej jako przedmiot badania: komiksy, seriale, seriale dla dzieci, filmy, reklamy filmowe

praca na zajęciach: „Tytus, Romek i A’Tomek” (I, IV, XVI), „Krecik i spodenki”, odcinki seriali (np. „Sam Sam”, „Stacyjkowo” „Kuce z Bronxu”, „Gdzie jest Nemo”)

(!!) praca domowa: wybieramy ulubione odcinki/fragmenty seriali dla dzieci, reklamy filmowe, komiksy, memy

(!) projekt: przygotowujemy materiały do analizy grupowej - termin 19.12!

Obowiązkowo:

Storey J., 2003 Studia kulturowe i badania kultury popularnej. rozdz. 2

Dodatkowo:

Rose G., 2010 Interpretacja materiałów wizualnych. rozdz. 4

Banks M., 2009 Materiały wizualne w badaniach jakościowych. rozdz. 1

10. Netnografia (19.12)

Internet jako pole badań społecznych: zawartość stron, strony fanowskie, strony specjalistyczne (modowe, muzyczne, polityczne, podróżnicze), blogi (hipsterskie, podróżnicze, kulinarne)

(!!) praca domowa: znaleźć interesujące strony specjalistyczne, np. blogi czy strony specjalistyczne

Obowiązkowo:

Kozinets R.V. 2012 Netnografia. Badania etnograficzne online. roz. 2, 3, 4

Dodatkowo:

Jemielniak D. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 1 rozdz. 10.

Jemielniak D. 2019. Badania jakościowe. Warszawa: PWN, t. 2, rozdz. 9

11. Co badać? Proces badawczy i pisanie prac akademickich (02.01) – wprowadzenie

[etapy postępowania badawczego, konceptualizacja czyli formułowanie problemu badawczego, pytań i hipotez; proces badawczy jako zadanie praktyczne – powstają w ten sposób wszelkie prace akademickie (dyplomowe, zaliczeniowe, naukowe), ale też związane z danym zawodem (badacz, copywrighter, PR, itp]

(!!) praca domowa: przynieść tekst socjologiczny oparty na badaniach, który zawiera opis założeń teoretycznych/metodologicznych

(!) projekt indywidualny: przygotowujemy konspekt badania i opracowujemy temat z zakresu nauk społecznych, piszemy plan, dobieramy metody, krytyczna analiza decyzji metodologicznych – termin złożenia 23.01

Obowiązkowo:

G. Babiński, Etapy procesu badawczego, w: Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, opr. M. Malikowski, M. Niezgoda, WSSG Tyczyn, Tyczyn 1997, T. 1, s. 300-314.

Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013, s. 147-161.

Dodatkowo:

Flick U., 2011, Jakość w badaniach jakościowych, rozdz. 9

Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013, s. 42-46.

12. Przygotowanie do badania. Co badać? (9.01)

(Co dokładanie mam badać? Dobór i rodzaje wskaźników. Pomiar, skale pomiarowe)

Obowiązkowo:

R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985, s. 31-41.

Dodatkowo:

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 107-134.

Metody badań socjologicznych, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1965, s. 202-210.

13. Kogo badać? Projektowanie próby (16.01)

(schematy doboru próby)

Obowiązkowo

R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985, s. 87-92, 98-110. [TO]

ew.

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 204-239 (Logika doboru próby)

H. Blalock, Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa1975, s. 440-463.

J. Brzeziński, Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1984, s. 135-141 (dla zainteresowanych do s. 144).

14. Jak badać? Praca indywidualna nad konspektem badawczym - konsultacje

Obowiązkowo

Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013, s. 95-115.

Dodatkowo

Creswell J., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, Kraków 2013, s. 115-161.

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne podające: opisowa, konwersatoryjna

metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, obserwacji, problemowa, studium przypadku, projektu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną, dla jej uzyskania konieczne jest spełnienie kilku warunków:

1. obecność – dopuszczalna jest jedna nieobecność, która nie wymaga usprawiedliwienia, drugą nieobecność należy uzupełnić, zgłaszając się na dyżur z konspektami lektur, obowiązujących na opuszczonym spotkaniu lub wykonanym zadaniem, któremu poświęcone były opuszczone zajęcia; za każdą z kolejnych nieobecności odejmowany będzie jeden punkt od oceny semestralnej;

2. przygotowanie do zajęć – należy przygotowywać teksty oraz przynieść „pracę domową” jeśli wymagana; brak przygotowania traktowany jest jak nieobecność;

3. aktywność – maksymalna liczba uzyskanych w ten sposób punktów to 20:

- 0 - aktywność na mniej niż 5 zajęciach

- 5 punktów - aktywność na 6-7 zajęciach

- 10 punktów - aktywność na 8-9 zajęciach

- 15 punktów - aktywność na 10-11 zajęciach

- 20 punktów – aktywność na 12-13 zajęciach

4. Prace projektowe:

Zogniskowany wywiad grupowy (przygotowanie scenariusza) – 10 punktów

Konspekt badawczy – 20 punktów

5. Ocena wystawiana jest dopiero po zaliczeniu wszystkich wymienionych elementów.

7. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu „Metody i techniki badań socjologicznych”.

8. Semestry są oceniane niezależnie od siebie, ale ocena uzyskana w pierwszym semestrze wpływa na ocenę końcową (ocena końcowa to średnia ocena z 2 semestrów ćwiczeń)

W semestrze można uzyskać łącznie 60 punktów

– 25 - ndst

26 - 30 - dost

31 - 35 - dost+

36 - 40 - db

41 - 45 - db+

46 - 50 - bdb

Uwagi:

socjologia II rok s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)