Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura wizualna XX-XXI w. [1402-KW-2Lka-S1] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura wizualna XX-XXI w. [1402-KW-2Lka-S1]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 309
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Katarzyna Cytlak
Literatura:

Literatura obowiązkowa

* Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, (opr.) Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Warszawa 2012 (fragmenty),

* Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Poznań 2008 (fragmenty),

* Belting Hans, Antropologia obrazu, Szkice do nauki o obrazie (tłum.) M. Bryl, Kraków 2012 (fragmenty),

* Beaty Bart, Komiks kontra sztuka (tłum.) A. Kaczmarek i M. Cieślik, Warszawa 2013,

* hooks bell, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, (tłum.) E Majewska, Warszawa 2013 (fragmenty),

* Mulvey Laura, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, (tłum.) Jolanta Mach et. al., Warszawa 2010 (fragmenty),

* Płażewski Jerzy, Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2005 (fragmenty),

* Porębski Mieczysław, Ikonosfera, Warszawa 1972 (fragmenty),

* Sikora Sławomir, Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Warszawa 2004 (fragmenty),

* Sitkiewicz Paweł, Małe wielkie kino : film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009 (fragmenty),

* Sontag Susan, O fotografii (tłum.) S. Magala, Kraków 2009 (fragmenty),

* Żiżek Slavoj, Lacrimae Rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch (tłum.) Grzegorz Jankowicz, Warszawa 2011 (fragmenty).

Literatura uzupełniająca

(red.) Boguni-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012 (fragmenty),

(red.) Ferenc Tomasz, Krzysztof Makowski, Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź 2005 (fragmenty),

* Ferro Marc, Kino i historia, (tłum.) T. Falkowski, Warszawa 2011,

* Helman Alicja, O dziele filmowym, Materiał, technika, struktura, Kraków 1970 (fragmenty),

* Hopfinger Maryla, Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa 2002 (fragmenty)

* (red.) Kurz Iwona, Film i historia. Antologia, Warszawa 2008 (fragmenty),

* Manvell Richard, Film (tłum.) I. Nomańczukowa, Warszawa 1960 (fragmenty),

* Płażewski Jerzy, Język filmu, Warszawa 2008 (fragmenty),

* Sitkiewicz Paweł, Miki i myszy : Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, Gdańsk 2012 (fragmenty),

* Sitkiewicz Paweł, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011 (fragmenty),

* Swoboda Tomasz, Historie oka, Gdańsk 2010 (fragmenty),

* Toeplitz Krzysztof Teodor, Sztuka komiksu, Warszawa 1985 (fragmenty),

* Wojnicka Joanna, Katafiasz Olga, Słownik wiedzy o filmie, Warszawa 2009 (fragmenty),

Zakres tematów:

1. Pojęcie ikonosfery i wprowadzenie do zagadnień antropologii obrazu

2. Wybrane problemy z zakresu historii i teorii kina

3. Podstawowe pojęcia psychoanalizy w odniesieniu do kina. Część pierwsza: Lektura słynnych dzieł filmowych według Slavoja Žižka.

4. Podstawowe pojęcia psychoanalizy w odniesieniu do kina. Część druga: 5. Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne według Laury Mulvey

5. Wybrane zagadnienia z antropologii fotografii. Typy i zastosowania fotografii w XX wieku.

6. Antropologiczna historia twarzy według Hansa Beltinga.

7. Antropologia miasta. Metropolia jako miejsce narodzin nowoczesności.

8. Antropologia kapitalizmu. Artysta pomiędzy krytyką a współudziałem w kapitalistycznym obrocie towarów.

9. O stereotypach na temat tożsamości kulturowej i rasowej na przykładzie kultury i sztuki amerykańskiej od XIX do XXI wieku.

10. Zajęcia na temat wybranych zagadnień historii i teorii kina, kina animowanego, fotografii i komiksu.

Metody dydaktyczne:

-wprowadzenie do zagadnień przedmiotu, określenie ram i kontekstów podejmowanych zagadnień,

-prezentacja określonych w harmonogramie zajęć tematów i zagadnień z zastosowaniem prezentacji multimedialnych,

- Przedstawianie i wstępne omawianie literatury przedmiotu,

Przedmiot może być prowadzony w trybie tradycyjnym lub zdalny, za pomocą aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową:

Oceny z przygotowanego referatu wraz z prezentacją multimedialną na uzgodniony z prowadzącym temat z listy przedstawionej na pierwszych zajęciach (W11, U1, K1, K5, U2, U6, U7, U8),

Kryteria oceny prezentacji: jakość merytoryczna, forma podania, zastosowanie materiału ilustracyjnego, dostosowanie się do wyznaczonego czasu.

Oceny z testu wyboru dotyczącego zagadnień omawianych w trakcie zajęć (W5, K1, K5)

Kryteria oceny testu wyboru: --> 60-65% dst; 66-75% dst +; 76-85% db; 86-90% db +; 91-100% bdb

W przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, prezentacja może być przedstawiona przez studenta za pośrednictwem platformy MS Teams, natomiast test wyboru może być przeprowadzony za pomocą aplikacji Forms w platformie MS Teams lub innego narzędzia do zdalnego przeprowadzania testów wiedzy.

Uwagi:

krytyka artystyczna, s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)